หัวหน้าแผนกเครื่องกล

หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) รับครบแล้ว
ระดับเงินเดือน (บาท) ตามตกลง
ลักษณะงาน 1. ควบคุมดูและการซ่อมบำรุงทั่วไป
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและระบบสนับสนุนการผลิต
- ตรวจสอบเครื่องจักกรกลตามแผนกซ่อมบำรุง
- ซ่อมแซมเครื่องจักรกลกรณีเกิดการชำรุด
- อบรมให้ความรู้ทั่วไปกับพนักงานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร รวมถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้น
2. ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรกลและระบบสนับสนุน
- พัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
3. ควบคุมดูแลการทำงานของทีมช่างผู้ใต้บังคับบัญชา
4. ดูแลการจัดหา คัดเลือก และควบคุมจำนวนของเครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอและเหมาะสม
5. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคอยสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ควบคุมและจัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนกเครื่องกล/ซ่อมบำรุง
7. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. เพศชาย อายุ 25–35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล , สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกเครื่องกล, หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
 4. มีความรู้ในการควบคุมงานในแผนกซ่อมบำรุง
 5. เคยผ่านงานออกแบบและดูแลเครื่องจักรกลและระบบสนับสนุนในโรงงาน อุตสาหกรรม
 6. สามารถเขียบแบบ/อ่านแบบผังเครื่องจักร และระบบสนับสนุนได้
 7. สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดทำ SOP และ WI ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและระบบสนับสนุนการผลิตได้
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ราชบุรี

ขออภัยค่ะ

ตำแหน่งงานดังกล่าว ยังไม่เปิดรับสมัครขณะนี้
โปรดเข้ามาตรวจสอบภายหลังอีกครั้ง
Link หางาน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน