หางาน

บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

1. อาจารย์ดูแลเด็กพิเศษ
สอน และ ดูแล เรื่องการเรียน
- 1.เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
- 2.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ตามกฎหมาย
- เงินเดือน : ตามข้อตกลง
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 29 วินาที
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

2. พนักงานคลังสินค้าโรงงาน
1.ควบคุมดูแลคลัง /จัดระเบียบคลัง 2เช็คสต๊อคและตรวจนับสินค้า 3ควบคุมเบิกจ่ายวัตถุดิบตามใบเบิก 4บันทึกคอมพิวเตอร์ 5รับสินค้าเข้าและจัดเก็บ 6ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
- ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป เพศชาย อายุ 25-35 ปี
- เงินเดือน : ตามข้อตกลง
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
นครปฐม 29 วินาที
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

3. พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ 3.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 4. ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการ ผลิต 5.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร/เทคโนโลยีอาหาร/สัตวศาสตร์
- เงินเดือน : ตามข้อตกลง
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
นครปฐม 29 วินาที
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

4. คนงานผลิต
1.ผลิตสินค้าให้ตามมาตรฐานที่กำหนด ตามสัดส่วน ที่กำหนด 2.ปิดบรรจุภัณฑ์โดยเย็บให้สนิท 3.เรียงสินค้าสำเร็จรูปบนพาเลทให้ได้มาตรฐาน 4.ทำความสะอาดพื้นที่ฝ่ายผลิตหลังเสร็จงานทุกครั้ง
- เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ โสด/สมรส
- อายุ ไม่เกิน30ปี
- เงินเดือน : 10000
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
นครปฐม 29 วินาที
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

5. วิชาการโซนไก่ (ด่วน) จบสัตวแพทยศาสตร์ด่วนมาก !
1.Support Team Sales
- จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต , ไม่จำกัดเพศ
- ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- เงินเดือน : ตามข้อตกลง
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
กรุงเทพมหานคร 29 วินาที
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

6. หัวหน้าฝ่ายช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานและองค์กร)
1.บริหารจัดการเรื่อง อุปกรณ์การจ่ายงานซ่อมบำรุง 2.ประเมินเรื่องการใช้กำลังคนต่อชนิดงานนั้นๆ 3.ประเมินวัสดุ,อุปกรณ์,เครื่องมือ และบริหารงบประมาณ 4.ประเมินระยะเวลาการทำงานแต่ละชิ้นได้ 5.มีความรู้เร
- จบปวส.ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า เทคนิคการผลิต แมคคาทอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 35-45 ปี มีประสบการณ์ทางบริษัทพิจารณาเป็นพิเศษ
- เงินเดือน : ตามข้อตกลง
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
นครปฐม 29 วินาที
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

7. พนักงานIT(่ด่วน)ด่วนมาก !
1. ติดตั้ง Hardware,Software,Network 2. ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT 3. Support การใช้งานต่างๆให้กับ User 4. ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / ดูแลคอ
- วุฒิ ปวส-ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
- มีประสบการณ์ 2-3 ปี
- เงินเดือน : ตามข้อตกลง
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
กรุงเทพมหานคร 29 วินาที
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

8. หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.กำหนดและวางแผน ควบคุมและติดตามกิจกรรมผลิตสินค้าประจำวัน และมอบหมายให้แต่ละคนดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมดูแลการผลิตของแต่ละคนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไวในแต่ละวัน 3.ดูแลความเรียบร้อ
- เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
- ประสบการณ์การปรับปรุงสายงานการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย
- เงินเดือน : ตามข้อตกลง
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
นครปฐม 29 วินาที
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

9. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
รายละเอียด 1 ดูงานในไลน์ / อีเมล (โต้ตอบและตอบรับงานที่เกี่ยวข้อง) 2 จ่ายกุญแจให้พนักงานเข้าโรงงานได้ 3 ประสานงาน/ดูแล สั่งการ งานธุรการประจำโรงงาน 4 วางแผนตรวจสอบงานช่าง,ควบคุม,ดูแล ประเมินผลท
- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35ปี
- มีประสบการณ์ เรื่องงานช่าง ฯ
- เงินเดือน : ตามข้อตกลง
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
นครปฐม 29 วินาที
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด

10. พนักงานจัดซืัอ
- เทียบราคาซื้อของ ตามคำสั่งซื้อจากหน่วยต่างๆ - จัดทำเอกสารเสนอผู้บริหารอนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ - จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - ประสานงานับหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
- เงินเดือน : 15000
บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 29 วินาที
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0