หางาน กฎหมาย/ทนาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้

บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ลูกค้าสัมพันธ์ / ประสานงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ : พัฒนาการ 36
- ลูกค้าสัมพันธ์ / ประสานงานติดต่อลูกค้าที่เพิ่งเริ่มค้างชำระค่างวดรถยนต์ - ติดต่อประสานงานลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ - มีการปรั
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 18-38 ปี
- เงินเดือน : 10,890 บาทขึ้นไป (ยังไม่รวมค่าคอมฯ+เบี้ยขยัน+OT+เบี้ยเลี้ยงพิเศษ)
บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 10 ชั่วโมง
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

2. ธุรการติดตามทวงหนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำทะเบียนลูกหนี้และจัดเก็บทะเบียนลูกหนี้ -จัดทำจดหมายบอกกล่าวการผิดนัดชำระ และหนังสือบอกเลิกสัญญาและบอกกล่าวบังคับจำนอง -โทรเตือนลูกค้าเรื่องการชำระหนี้ -โทรเร่งรัดหนี้สิน
- เพศ : ไม่ระบุ
- อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 11 ชั่วโมง
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

3. Compliance (เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการดำเนินธุรกิจขององค์กร และให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรถูกต้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังค
- เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ(ปี) : 21 - 28
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 11 ชั่วโมง
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

4. เจ้าหน้าที่นิติกร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ร่างสัญญา เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - เช็ครายละเอียดข้อกฎหมาย - ช่วยงานทนายความ - ติดตามหนี้ - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ที่ต้องส่งจดหมาย 1M,
- เพศ : ไม่ระบุ
- อายุ(ปี) : 21 - 26
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 11 ชั่วโมง
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

5. ทนายความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล - ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนินการแก้ฟ้องแย้ง และคำร้องเรื่องต่างๆ ที่ต้องยื่น ต่อศาล - ศึกษาสถานที่รับฟ้อ
- เพศ : ไม่ระบุ
- อายุ(ปี) : 25 - 35
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 11 ชั่วโมง
บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่พหลโยธิน
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ - โทรติดตามหนี้ลูกค้าทางโทรศัพท์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง - งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับ
- เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ไม่จำกัด GPA.
- เงินเดือน : 13,000-14,000
บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 11 ชั่วโมง
บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด

7. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำออฟฟิศ เขตสวนหลวง
-โทรเร่งรัดหนี้สิน ให้ได้ตามเป้าหมายที่หัวหน้าทีมกำหนดไว้ -เข้าประชุมกับหัวหน้าทีมทุกวัน -มีทักษะในการต่อรอง เจรจาสื่อสาร จูงใจให้ลูกค้าชำระเงินได้ -เวลาทำงาน 9.00-18.00 ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
- วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมปลายขึ้นไป
- อายุระหว่าง 20-40 ปี (ถ้าอายุเกิน 35 ปี จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
- เงินเดือน : 9,xxx+ ค่าตำแหน่ง + ค่าเดินทาง + คอมมิชชั่น
บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 12 ชั่วโมง
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

8. เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า(ประจำโคราช ตึก ซี.พี ทาวเวอร์)
- ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่างวด วันครบกำหนดชำระ และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการชำระเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ วันเวลาการทำงาน -จันทร์ - ศุกร์ 8 ชั่วโมงทำงาน -การทำงานล่วงเวลา ช่วงวั
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
- ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
- เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา 18 ชั่วโมง
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

9. เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า ประจำสำนักงานใหญ่ รับด่วน! จำนวนมาก!ด่วนมาก !
ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่างวด วันครบกำหนดชำระ และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการชำระเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
- อายุ 20 - 45 ปี สัญชาติไทย
- เงินเดือน : 12,000-20,000
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 18 ชั่วโมง
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

10. เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า : ระยอง (รับด่วน!)ด่วนมาก !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำการชำระเงินและจัดเก็บยอดหนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน - วันเวลาทำงาน คือ 9.00 - 18.00 น. และมีค่าทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 18.20 - 20.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ร
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
- เงินเดือน : เงินเดือนปัจจุบัน: 12,000 - 20,000 บาท
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ระยอง พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 18 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.3899998664856