10,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ( GPA 2.95 )
สนใจ: พนักงานสโตร์ จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/บุคคล/ฝึกอบรม/Training/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด เพชรบูรณ์
25-02-2567
( 15:42:40 )
11,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ป.ตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( GPA 2.55 )
สนใจ: ธุรการ แคชเชียร์ การจัดการทั่วไปเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นราธิวาส
25-02-2567
( 12:08:20 )
18,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 29 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( GPA 2.57 )
สนใจ: Logistics หัวหน้าคลังสินค้า จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
25-02-2567
( 11:27:19 )
13,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 24 ปี )
ปวส. เทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง ( GPA 3•60 )
สนใจ: คลังสินค้า ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 09:17:33 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) ปฐพีศาสตร์ ม.แม่โจ้ ( GPA 3.5 )
สนใจ: ส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการการเกษตร เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด เชียงใหม่
25-02-2567
( 06:25:26 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 41 ปี )
ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.5 )
สนใจ: ธุรการประสานงานทั่วไป ธุรการคลังสินค้า ธุรการประสานงานจัดซื้อจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 01:28:12 )
13,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 36 ปี )
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังคมวิชาชีพ โรงเเรียนวิสุทธิกษัตรี ( GPA 2.39 )
สนใจ: คีย์ข้อมูล เอกสาร ป้อนข้อมูลธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
24-02-2567
( 23:03:10 )
11,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวคิงส์ตันพัทยา ( GPA 3.02 )
สนใจ: ธุรการ การผลิต จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ระยอง
24-02-2567
( 21:18:11 )
13,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
( GPA )
สนใจ: ฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิตโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ชลบุรี
24-02-2567
( 20:58:30 )
10,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปวส. โลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ( GPA 3.5 )
สนใจ: พนักงานคลังสินค้า พนักงานขาย จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ราชบุรี
24-02-2567
( 17:57:51 )
15,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ( GPA 3.48 )
สนใจ: ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
24-02-2567
( 15:41:22 )
12,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 19 ปี )
ม.6 ศิลป์ภาษา โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ( GPA 3.26 )
สนใจ: พนักงานประจำ QC QCจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด บุรีรัมย์
24-02-2567
( 15:01:41 )
12,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 19 ปี )
ม.6 ศิลป์ภาษา หนองหงส์พิทยาคม ( GPA 3.87 )
สนใจ: พนักงานประจำ qc qcโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด บุรีรัมย์
24-02-2567
( 14:55:18 )
22,500 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 50 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( GPA 2.97 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป เจ้าหน้าที่จัดซื้อส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 12:32:50 )
15,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 36 ปี )
ม.3 กศน.มีนบุรี ( GPA 2.50 )
สนใจ: จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 11:20:12 )
12,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 51 ปี )
ม.3 ไทย โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา ( GPA 3 )
สนใจ: พนักงานคลังสินค้าและสโตร์สินค้า พนักงานคลังและขับรถโฟรคริฟ จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
24-02-2567
( 10:40:25 )
18,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( GPA 3.04 )
สนใจ: ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
24-02-2567
( 10:17:16 )
27,500 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( GPA 3.55 )
สนใจ: พนักงานตรวจสอบภายใน พนักงานจัดซื้อ พนักงานการเงินเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 09:03:58 )
10,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
มัธยมศึกษาต้น รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ( GPA )
สนใจ: การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/คลังสินค้า โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด ระยอง
24-02-2567
( 08:37:49 )
18,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 43 ปี )
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์/สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.51 )
สนใจ: Warehouse Admin Store & Receiving Admin Stockธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 00:00:42 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน