25,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 41 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ ( GPA 3.16 )
สนใจ: ผู้ช่วยผู้จัดการ รองผู้จัดการ Supervisor Leader chife โฟร์แมนผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 17 ปี
จังหวัด ระยอง
25-02-2567
( 12:41:49 )
35,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 30 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธนบุรี ( GPA 2.42 )
สนใจ: วิศวกร / หัวหน้างานวิศวกรรม/ ซ่อมบำรุง ผช.ผจก.งานวิศวกรรม / ผช.ผู้อำนวยการ.งานวิศวกรรม ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 01:33:02 )
35,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 46 ปี )
ปวส เครื่องจักรกลอัตโนมัติ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล ( GPA 2.3 )
สนใจ: พนักงานเขียนแบบ ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร รอง ผู้จัดการผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/งานเขียนแบบ/งานDrawing/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ราชบุรี
24-02-2567
( 23:37:47 )
85,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 54 ปี )
ปวส การตลาด โรงเรียนเทคนิคศรีวัฒนา ( GPA 2.38 )
สนใจ: ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 21:19:32 )
70,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 46 ปี )
ปวส. ช่างอุตสาหกรรม(เทคนิคยานยนต์) วิทยาลัยสาระพัดช่างพิษณุโลก ( GPA 3.52 )
สนใจ: ผู้จัดการศูนย์บริการ/ซ่อมสีและตัวถัง ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่งผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด สระบุรี
23-02-2567
( 23:36:40 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 40 ปี )
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ( GPA 2.44 )
สนใจ: ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
23-02-2567
( 20:18:31 )
25,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( GPA 2.26 )
สนใจ: วิศวกรเครื่องกล วิศวกรควบคุมการผลิต ผู้จัดการวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
23-02-2567
( 16:42:00 )
12,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี นาฏศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลับนาฏศิลปพัทลุง ( GPA 3.24 )
สนใจ: ครูนาฏศิลป์ ,ครู ,ข้าราชการ, พนักงานราชการ ,การตลา นักวิชาการศึกษา ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด พัทลุง
23-02-2567
( 12:52:03 )
120,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 45 ปี )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) Master of Business A การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ( GPA 3.83 )
สนใจ: ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 11:21:03 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 40 ปี )
ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 2.8 )
สนใจ: ผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/บุคคล/ฝึกอบรม/Training/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
23-02-2567
( 11:20:31 )
25,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( GPA 3 )
สนใจ: ผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรร ผู้จัดการอาคาร ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
22-02-2567
( 23:34:59 )
45,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 41 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ( GPA 2.47 )
สนใจ: Project Engineer Asst.Project Manager Project Manager วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 16 ปี
จังหวัด สมุทรสาคร
22-02-2567
( 16:33:12 )
13,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ป ตรี มหาลัยนอร์ท ( GPA 2.55 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
22-02-2567
( 14:10:40 )
32,500 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร ม.รามคำแหง ( GPA 3.56 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 14 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 12:44:57 )
40,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 42 ปี )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ( GPA 3.34 )
สนใจ: ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด นนทบุรี
22-02-2567
( 11:11:49 )
32,500 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 46 ปี )
ปวช อุตสาหการ กุลสิริเทคโนโลยี ( GPA 2.65 )
สนใจ: ควบคุมคุณภาพ , ทำระบบ iso การจัดการทั่วไป , วางแผน การจัดซื้อ , จัดจ้างโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 05:19:51 )
30,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 47 ปี )
ป.บัณฑิต การจัดการโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( GPA 3.38 )
สนใจ: หัวหน้าฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่าย บุคคล/ฝึกอบรม/Training/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 18 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
21-02-2567
( 12:46:30 )
50,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 51 ปี )
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.43 )
สนใจ: ผู้จัดการ/ผู้จัดการเขต/Setupสาขา ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร//
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-02-2567
( 12:30:25 )
20,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
คบ. 5 ปี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ( GPA 2.94 )
สนใจ: ติดต่อกับต่างประเทศ ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด บุรีรัมย์
20-02-2567
( 13:36:20 )
15,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญามหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศิลปากร ( GPA 3.93 )
สนใจ: เลขานุการ ธุรการ ฝ่ายขายเลขานุการ/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ราชบุรี
20-02-2567
( 11:07:30 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน