18,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 40 ปี )
ปวส การบัญชี โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี ( GPA 2.59 )
สนใจ: พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 16:41:24 )
12,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 21 ปี )
ปวส การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ( GPA 3.10 )
สนใจ: ธุรการ ฝ่ายขาย ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุตรดิตถ์
25-02-2567
( 16:29:33 )
17,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( GPA 3.76 )
สนใจ: ประสานงาน content creator การเงินธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
25-02-2567
( 16:29:15 )
13,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
ป.ตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( GPA 3.31 )
สนใจ: ธุรการ การขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
25-02-2567
( 16:28:53 )
11,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ( GPA 3.78 )
สนใจ: ธุรการฝ่ายขาย เลขานุการ ลูกค้าสัมพันธ์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด ลำปาง
25-02-2567
( 16:26:04 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 29 ปี )
ทลบ. เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( GPA 3.70 )
สนใจ: พนักงานออฟฟิต พนักงานธุรการและพัสดุ พนักงานไฟแนนท์ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด สุโขทัย
25-02-2567
( 16:19:33 )
20,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ม.6 อังกฤษ-จีน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ( GPA 3.88 )
สนใจ: ธุรการ ผู้จัดการ แคชเชียรธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
25-02-2567
( 16:12:05 )
22,500 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 34 ปี )
รปบ. รัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( GPA 3.04 )
สนใจ: ธุรการประสานงาน ทรัพยากรบุคคล ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 15:02:07 )
20,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
ครุศาตร์บันฑิต ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ( GPA 2.87 )
สนใจ: พนักงานขาย ครูผู้สอน เจ้านาทีบริการลูกค้าเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด กำแพงเพชร
25-02-2567
( 14:17:05 )
12,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 20 ปี )
บริหารธุรกิจ การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ( GPA 3.71 )
สนใจ: ธุรการ บัญชี บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
25-02-2567
( 13:49:37 )
12,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 35 ปี )
ปวส การเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ( GPA 3.25 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด สระบุรี
25-02-2567
( 13:25:31 )
15,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 47 ปี )
ม.ปลาย อังกฤษ-สังคม โรงเรียนภูเขียว ( GPA 2.75 )
สนใจ: ที่ปรึกษาการขาย ธุรการ เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 12:50:22 )
25,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 41 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ ( GPA 3.16 )
สนใจ: ผู้ช่วยผู้จัดการ รองผู้จัดการ Supervisor Leader chife โฟร์แมนผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 17 ปี
จังหวัด ระยอง
25-02-2567
( 12:41:49 )
20,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 43 ปี )
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ( GPA 2.96 )
สนใจ: จัดซื้อ บุคคล ธุรการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/บุคคล/ฝึกอบรม/Training/
ประสบการณ์ทำงาน: 11 ปี
จังหวัด นครปฐม
25-02-2567
( 12:16:54 )
10,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ม.6 บัญชี โรงเรียน มหิษราธิบดี ( GPA 2.56 )
สนใจ: พนักงานขาย , PC , แคชเชียร์ แอดมิน , คีย์ข้อมูล แคชเชียร์เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
25-02-2567
( 12:04:49 )
10,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
ม.6 วิท-คณิต โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ( GPA 2.89 )
สนใจ: พนักงานขาย PC `พนักงานขาย แอดมิน คีย์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
25-02-2567
( 12:04:09 )
17,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 3.45 )
สนใจ: ประสานงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 11:55:02 )
13 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( GPA 3.04 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ชลบุรี
25-02-2567
( 11:45:09 )
15,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ( GPA 3.2 )
สนใจ: ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานขายผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
25-02-2567
( 11:31:33 )
10,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ปวส การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ( GPA 3.58 )
สนใจ: แอดมิน ธุรการ คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ระยอง
25-02-2567
( 11:20:23 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน