25,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 33 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ( GPA 2.62 )
สนใจ: ขายและการตลาด การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
23-06-2567
( 12:52:47 )
10,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 41 ปี )
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ( GPA 2.24 )
สนใจ: การตลาด งานขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด อุตรดิตถ์
23-06-2567
( 12:07:29 )
12,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 37 ปี )
ม.6 วิทย์คณิต วีงหลังวิทยา ( GPA 3.23 )
สนใจ: พนักงานงานขาย ฝ่ายขาย pCเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/แคชเชียร์/หน่วยขายเงินสด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครปฐม
23-06-2567
( 12:03:46 )
11,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
ปวส คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โรงเรียน ผดุงอาชีวะเสนา ( GPA 2.98 )
สนใจ: พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
23-06-2567
( 11:36:54 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 34 ปี )
ปวช ศิลปกรรม อาชีวะศึกษานครปฐม ( GPA )
สนใจ: ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครปฐม
23-06-2567
( 11:17:51 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 38 ปี )
ปวส ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ( GPA 2.87 )
สนใจ: พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด พิจิตร
23-06-2567
( 09:36:04 )
12,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 29 ปี )
มัธยมศึกษาปีที่3 - โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ ( GPA 1.98 )
สนใจ: พนักงานขาย PC เชลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด อุดรธานี
23-06-2567
( 09:22:42 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 28 ปี )
( GPA )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/แคชเชียร์/หน่วยขายเงินสด/
ประสบการณ์ทำงาน: 14 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-06-2567
( 04:23:22 )
17,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
ป.ตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( GPA 2.6 )
สนใจ: พนักงานขาย โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด สงขลา
23-06-2567
( 00:24:36 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง ( GPA 3.69 )
สนใจ: ธุรการ เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด เจ้าหน้าที่บุคคล / จัดซื้อเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ชลบุรี
22-06-2567
( 23:49:01 )
10,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
( GPA )
สนใจ: พนักงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด บุรีรัมย์
22-06-2567
( 23:17:15 )
15,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
คณะนิเทศศาสตร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( GPA 3.20 )
สนใจ: graphic designer พนักงานขาย Web Design/Graphic Design/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุดรธานี
22-06-2567
( 22:14:25 )
14,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
มัธยมศึกษาปีที่6 สามัญ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ( GPA 3.64 )
สนใจ: พนักงานขาย - -เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด มหาสารคาม
22-06-2567
( 21:59:33 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 54 ปี )
ป.ตรี การตลาด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ( GPA 2.87 )
สนใจ: telesales เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-06-2567
( 21:54:50 )
10,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 36 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ราชภัฏพระนคร ( GPA 2.58 )
สนใจ: พนงขาย พนงบัญชี พนงธุรการเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/แคชเชียร์/หน่วยขายเงินสด/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด น่าน
22-06-2567
( 21:25:19 )
12,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
อวท. การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนยะลา ( GPA 2.78 )
สนใจ: ธุรการ ฝ่ายขาย ประชาสัมพันธ์ MC PR Call Centerกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปัตตานี
22-06-2567
( 21:24:41 )
22,500 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
บริหารธุรกิจ การเงิน มทร ธัญบุรี ( GPA 3.51 )
สนใจ: วิเคราะห์สินเชื่อ การตลาด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด เพชรบูรณ์
22-06-2567
( 21:14:54 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( GPA 3.49 )
สนใจ: บัญชี ฝ่ายขาย Call Centerบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ราชบุรี
22-06-2567
( 20:08:14 )
25,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 38 ปี )
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( GPA 2.58 )
สนใจ: ฝ่ายขาย ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 14 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-06-2567
( 17:19:50 )
25,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( GPA 2.84 )
สนใจ: Digital marketing Content creator MCเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
22-06-2567
( 16:30:47 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0