13,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ประกาศศยบัตนวิขาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิ ปวส อาหารเเละโภชนาการ รูปเเบบ ปกติ/ฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /สถาบันการอาชีวศึกษาากรุง ( GPA 2.79 )
สนใจ: PC เครื่องครัว บริการ พนักงานบริการลูกค้า เสริฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-07-2567
( 14:43:07 )
20,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 42 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( GPA 3.14 )
สนใจ: ประชาสัมพันธ์กะดึก call center/รับโทรศัพท์กะดึก งานเสริ์ฟอาหารกะดึกโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน/
ประสบการณ์ทำงาน: 17 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-07-2567
( 13:22:30 )
18,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 34 ปี )
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( GPA 2.19 )
สนใจ: นำเข้า ส่งออก งานท่องเที่ยว พนักงานขับรถเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด เพชรบุรี
25-07-2567
( 07:55:40 )
12,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( GPA 3.14 )
สนใจ: พนักงานเสริฟ พนักงานต้อนรับ โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
24-07-2567
( 14:48:41 )
25,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 47 ปี )
M.A. Chinese Language and Philology Major Guizhou University, Guizhou, China ( GPA None )
สนใจ: มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อาจารย์งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-07-2567
( 18:10:36 )
18,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( GPA 3.22 )
สนใจ: ครู โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด สระบุรี
23-07-2567
( 15:29:22 )
18,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 3.25 )
สนใจ: สต๊าฟทัวร์ ประชาสัมพันธ์ โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-07-2567
( 00:43:03 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญาตรี การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น ( GPA 2.83 )
สนใจ: ธุรการ บริการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
21-07-2567
( 15:51:54 )
13,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ( GPA - )
สนใจ: Receptionist Supervisor reception โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว//
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
19-07-2567
( 20:02:50 )
18,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 3.40 )
สนใจ: Reception Customer Service Tour Operationsประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19-07-2567
( 00:13:09 )
20,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 36 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( GPA 3.58 )
สนใจ: พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลรีสอร์ท อื่นๆ/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-07-2567
( 13:14:47 )
15,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( GPA 3.82 )
สนใจ: Operation โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-07-2567
( 14:59:49 )
18,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 41 ปี )
ป.ตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( GPA 2.11 )
สนใจ: พนักงานประจำออฟฟิศ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ผู้จัดการสาขาโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด อุดรธานี
17-07-2567
( 08:59:39 )
13,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
วศบ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( GPA 2.89 )
สนใจ: ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานขายประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
16-07-2567
( 23:59:28 )
20,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง ( GPA 2.39 )
สนใจ: พนง.ธุรการประสานงานทั่วไป พนง.ส่งเสริมการขาย พนง.คีย์ข้อมูลธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 11 ปี
จังหวัด นนทบุรี
16-07-2567
( 14:50:35 )
45,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 38 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ( GPA 2.95 )
สนใจ: General Manager Hotel Manager Operation Managerผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16-07-2567
( 13:53:30 )
12,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ( GPA 3.27 )
สนใจ: - โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
16-07-2567
( 11:08:37 )
13,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.74 )
สนใจ: พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ประชาสัมพันธ์ โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
15-07-2567
( 23:46:42 )
14,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.74 )
สนใจ: Front supervisor ประชาสัมพันธ์ Call centerโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
15-07-2567
( 22:48:58 )
15,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ศศ.บ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม ( GPA 3.19 )
สนใจ: Cashier โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/แคชเชียร์/หน่วยขายเงินสด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครพนม
14-07-2567
( 11:58:19 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.031200170516968