17,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 3.45 )
สนใจ: ประสานงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 11:55:02 )
15,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( GPA 2.88 )
สนใจ: พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พนักงานบริการลูกค้า ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ตรัง
25-02-2567
( 06:59:22 )
18,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ( GPA 2.84 )
สนใจ: Reception โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด มหาสารคาม
24-02-2567
( 23:13:28 )
9,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.74 )
สนใจ: นักพัฒนาสังคม Admin Admin / Social Network /Facebook / Line/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
24-02-2567
( 23:03:37 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ( GPA 3.82 )
สนใจ: ธุรการ ประชาสัมพันธ์ เดินแบบประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พะเยา
24-02-2567
( 21:08:53 )
20,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 42 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 2.83 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ประสานงานรถเช่า ผู้จัดการโรงแรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 19:00:44 )
15,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ปริญญาตรี การโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( GPA 3.26 )
สนใจ: พนักงานเสิร์ฟ F&B staff โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 15:23:33 )
22,500 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 43 ปี )
ประกาศณียบัติวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี รร.เมืองชลพณิชยการ ( GPA 2.97 )
สนใจ: ธุรการ พนักงานต้อนรับ งานบุคคลธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ชลบุรี
24-02-2567
( 12:49:55 )
18,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริยญาตรี การจัดการโรงแรท วิทยาลัยดุสิตธานี ( GPA 3.17 )
สนใจ: ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 11:01:46 )
18,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 34 ปี )
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( GPA 2.19 )
สนใจ: นำเข้า ส่งออก งานท่องเที่ยว พนักงานขับรถเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด เพชรบุรี
23-02-2567
( 08:18:47 )
1,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
ม.ปลาย ไทย-อังกฤษ รามคำแหง ( GPA 2.15 )
สนใจ: นักเขียน นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/อื่นๆ
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 22:01:40 )
16,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 21 ปี )
ระดับ ปวส. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ( GPA 3.00 )
สนใจ: พนักงานขาย โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ตรัง
22-02-2567
( 20:48:00 )
15,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ม.6 การท่องเที่ยวหลักสูตรสองภาษา มหาวิราชภัฎพระนคร ( GPA 2.8 )
สนใจ: พนักงานตอนรับ แอดมิน Call center โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
22-02-2567
( 11:15:23 )
30,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 48 ปี )
ม.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบึงกุ่ม ( GPA )
สนใจ: Chief Stward access chief stewar supervisor stewarโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว//
ประสบการณ์ทำงาน: 16 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 10:16:15 )
12,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว ราชภัฏสงขลา ( GPA 2.77 )
สนใจ: พนักงานธุรการคลังสินค้า พนักงานรับสินค้า GR พนักงานต้อนรับจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด สงขลา
22-02-2567
( 09:57:29 )
15,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
Undergraduate Business University of the Fraser Valley, Canada ( GPA 3.43 )
สนใจ: ล่าม บริกการลูกค้า Adminโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/Admin / Social Network /Facebook / Line/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด เชียงราย
22-02-2567
( 09:20:40 )
15,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
บธบ. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ( GPA 2.90 )
สนใจ: พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ การตลาดจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
21-02-2567
( 14:48:11 )
11,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( GPA 3.26 )
สนใจ: พนักงานธุรการ พนักงานต้อนรับ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
21-02-2567
( 14:47:35 )
60,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 42 ปี )
ปริญญาตรี Management Science มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ( GPA 3.2 )
สนใจ: Spa Manager สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-02-2567
( 11:45:25 )
13,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ( GPA 2.77 )
สนใจ: QA/QC/QS/PD Reception /พนักงานบริการ โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด ระยอง
21-02-2567
( 10:46:50 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน