17,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี ภาพยนตร์ดิจิตอล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( GPA 3.38 )
สนใจ: Co-producer งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 21:52:34 )
30,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
ม.6 ศิลป์คำนวณ โรงเรียนบ้านหลวง ( GPA 2.27 )
สนใจ: ครูสอนภาษาจีน เจ้าหน้าที่ดูแลศิลปิน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 14:23:36 )
12,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี นาฏศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลับนาฏศิลปพัทลุง ( GPA 3.24 )
สนใจ: ครูนาฏศิลป์ ,ครู ,ข้าราชการ, พนักงานราชการ ,การตลา นักวิชาการศึกษา ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด พัทลุง
23-02-2567
( 12:52:03 )
20 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( GPA 3.22 )
สนใจ: Process Engineer Artist Relation วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 00:54:05 )
20 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 42 ปี )
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( GPA 2.46 )
สนใจ: ช่างภาพ ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-02-2567
( 09:38:41 )
12,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
ปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยตสยาม ( GPA 2.84 )
สนใจ: ช่างซ่อมรถยนต์ นักร้องและนักดนตรี พนักงานแปลภาษาจีนช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรสาคร
15-02-2567
( 04:33:46 )
16,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล(แขนงเทคโนโลยีดนตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( GPA 3.67 )
สนใจ: นักร้อง งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กาฬสินธุ์
06-02-2567
( 17:51:27 )
12,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 28 ปี )
ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( GPA )
สนใจ: ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นนทบุรี
05-02-2567
( 19:43:04 )
20,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( GPA 2.96 )
สนใจ: ตำแหน่ง ประสานงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
05-02-2567
( 12:09:30 )
22,500 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 36 ปี )
ม.6 - การศึกษานอกโรงเรียน เขตคันนายาว ( GPA 3.5 )
สนใจ: Artist Relation Event งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01-02-2567
( 10:20:59 )
22,500 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
วารสารศาสตร์บัณฑิต วิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 3.58 )
สนใจ: Creative Screenwriter Production Crewโฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
31-01-2567
( 17:59:27 )
20,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( GPA 3.44 )
สนใจ: Co-Producer Co-project Marketing งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29-01-2567
( 15:18:37 )
25,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
ศิลปบัณฑิต ดิจิทัลอาร์ต มหาลัย รังสิต ( GPA 2.71 )
สนใจ: Artist Manager Producer Editor & Composit & Cameramanงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-01-2567
( 22:17:56 )
18,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 2.89 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ธุรการ Creative ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ระยอง
23-01-2567
( 00:10:42 )
25,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 26 ปี )
วท.บ. นิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( GPA 3.01 )
สนใจ: artist relation production manager co-producerงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
22-01-2567
( 00:14:15 )
20,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 34 ปี )
ป.โท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 3.00 )
สนใจ: AR กราฟฟิก อื่นๆWeb Design/Graphic Design/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-01-2567
( 23:15:25 )
25,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์บัญทิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 2.22 )
สนใจ: วิศวกรประจำโครงการ วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ชลบุรี
16-01-2567
( 17:02:27 )
18,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( GPA 2.78 )
สนใจ: AR โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06-01-2567
( 23:09:26 )
12,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 21 ปี )
ม.6 ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ( GPA 3.35 )
สนใจ: Creative Content creator ตัดต่อ โปรโมทงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สุพรรณบุรี
04-01-2567
( 23:22:18 )
25 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( GPA 3.58 )
สนใจ: Artist Relation Artist Manager Creativeงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง/โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02-01-2567
( 22:25:06 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน