15,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 39 ปี )
มัธยมต้น กศน.ศาลายา ( GPA )
สนใจ: กุ๊ก บาร์เทนเดอร์ รับลูกค้าคนงาน/แรงงาน/กรรมกร/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กาญจนบุรี
18-06-2567
( 23:30:49 )
17,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 49 ปี )
ปริญญาตรี สารสนเทศสำนักาน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ( GPA 2.30 )
สนใจ: แมสเซนเจอร์ พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ//
ประสบการณ์ทำงาน: 18 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 22:10:18 )
13,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 28 ปี )
ปวช สถาปัตยกรรม อาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ( GPA 2.45 )
สนใจ: ขับรถ อื่นๆ/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด นครปฐม
18-06-2567
( 16:08:57 )
15,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ม.6 ศิลป์-ภาษา สันติสุขพิทยาคม ( GPA 2.8 )
สนใจ: พนักงานขายสินค้า เสาร์-อาทิตย์ พนักงานส่งของเสาร์-อาทิตย์ พนักงานทั่วไปเสาร์-อาทิตย์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 13:07:29 )
20,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ม.3 ม.ต้น ไม่มีสาขา โรงเรียนศรีพฤฒา ( GPA 2.9 )
สนใจ: พนักงานขับรถ /พนักงานขับรถส่งของ /พนักงานรับส่งพัส Messenger Admin เจ้าหน้าที่สต๊อกคลังสินค้าพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 10:58:41 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 37 ปี )
ม.3 เบญจมราชรังสฤษฎิ์5 ( GPA )
สนใจ: พนักงานขับรถ พนักงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 10:41:19 )
14,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 39 ปี )
ม.6 ม.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ( GPA 3.25 )
สนใจ: ส่งเอกสาร รับเช็ควางบิล แมสเซนเจอร์ พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
18-06-2567
( 09:22:12 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 41 ปี )
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ( GPA 2.48 )
สนใจ: พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ -พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
17-06-2567
( 21:10:29 )
10,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 39 ปี )
ปวช ช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่าง(สระบุรี) ( GPA 2.11 )
สนใจ: พนักงานทั่วไป พนักงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สระบุรี
17-06-2567
( 17:26:37 )
11,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 42 ปี )
ม.3 ภาษาไทย โรงงานบ้านนางั่ว ( GPA 3.10 )
สนใจ: พนักงานขับรถกระบะ4ล้อ ส่งสินค้า ส่งของตามที่ได้รับ เร่งรัดหนี้สิน พนักงานคลังสินค้าพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด นครปฐม
17-06-2567
( 17:13:59 )
18,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 47 ปี )
ม.6 คณิต-ศิลป์ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ( GPA 2.30 )
สนใจ: ส่งเอกสาร ขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ//
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
17-06-2567
( 15:29:54 )
12,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
รัฐศาสตร์บัญฑิต รัฐศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.66 )
สนใจ: รักษาความปลอดภัย ขับรถส่งพัสดุ ผู้รักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครพนม
17-06-2567
( 14:55:16 )
13,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ปวส ไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ( GPA 2.85 )
สนใจ: ช่างเทคนิค ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ปราจีนบุรี
17-06-2567
( 14:38:39 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 42 ปี )
ปวส ยานยนต์ โรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยี (พัทยา) ( GPA 2.35 )
สนใจ: พนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ//
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด นนทบุรี
17-06-2567
( 11:25:47 )
18,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
ปวช เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( GPA 2.25 )
สนใจ: ขับรถตู้ ฝ่ายผลิต พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-06-2567
( 10:22:06 )
15,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 30 ปี )
ปวช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทลัยวิรุณบริหารธุรกิจ ( GPA 2.88 )
สนใจ: พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด ตาก
17-06-2567
( 09:18:20 )
15,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 40 ปี )
ม.3 วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ เบญจมานุสรณ์ ( GPA 3.95 )
สนใจ: พนักงานขับรถ พนักงานขาย พนักงานติดรถส่งของพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด จันทบุรี
17-06-2567
( 06:02:45 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 33 ปี )
ม.3 ตูมใหญ่วิทยา ( GPA 2.05 )
สนใจ: ส่งเอกสาร ส่งสินค้า คลังสินค้าพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-06-2567
( 00:14:08 )
10,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 19 ปี )
ยังไม่ได้ดรอปเรียน ช่างยนต์ เทคนิคนครพนม ( GPA 2.45 )
สนใจ: พนักงานคัดแยกพัสดุ พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครพนม
16-06-2567
( 22:54:51 )
11,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 41 ปี )
ม.ปลาย(เทียบเท่า) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสตูล ( GPA 1.26 )
สนใจ: รปภ. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป(สายช่าง,ผู้ช่วยช่าง)พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด มหาสารคาม
16-06-2567
( 22:00:31 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194