16,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาออกเเบบเเฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( GPA 3.69 )
สนใจ: คอสตูม สไตลิสต์ คอสตูม ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
17-06-2567
( 19:41:25 )
27,500 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 60 ปี )
ป.วส. โลหะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ( GPA 3.18 )
สนใจ: หัวหน้าแผนกตัด ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ//
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด อุดรธานี
13-06-2567
( 06:55:21 )
25,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 41 ปี )
ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภัฏธนบุรี ( GPA 2.8 )
สนใจ: Graphic design ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09-06-2567
( 09:21:28 )
20,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร ( GPA 2.90 )
สนใจ: ดีไซด์เนอร์ Admin ทัวร์ไกด์ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
05-06-2567
( 17:21:48 )
9,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 34 ปี )
ปวช ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ( GPA 2.94 )
สนใจ: พนักงานทั่วไป โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด เชียงราย
03-06-2567
( 13:13:06 )
18,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( GPA 3.48 )
สนใจ: ดีไซเนอร์ คอสตูม สไตล์ลิศดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
30-05-2567
( 10:29:49 )
0 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 45 ปี )
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการเพชรเกษม ( GPA 2.5 )
สนใจ: หัวหน้างาน ฝ่ายขาย ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/ควบคุมการผลิต/วิจัยพัฒนา/QC/QA /
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด เชียงใหม่
28-05-2567
( 19:47:20 )
13,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและนวัตรกรรมเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 2.99 )
สนใจ: ตัดเย็บเสื้อผ้า พนักงานบริการ ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
22-05-2567
( 06:45:20 )
12,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ( GPA 3.10 )
สนใจ: แคชเชียร์ ธุรการ แอดมินดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด สงขลา
15-05-2567
( 12:28:51 )
16,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ( GPA 3.05 )
สนใจ: คุณครู โปรดักชั่น ผู้จัดการดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09-05-2567
( 23:01:06 )
17,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( GPA 3.33 )
สนใจ: คอสตูมดีไซน์ กราฟฟิคดีไซน์ แฟชั่นดีไซเนอร์ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09-05-2567
( 08:54:42 )
16,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
คหกรรมศาสตร์บัณฑิต การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 2.94 )
สนใจ: ฝ่ายคอสตูม ช่างปักเย็บ ดีไซน์เนอร์ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/ช่างจิวเวอร์รี่ /ช่างทอง-เงิน/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สระบุรี
03-05-2567
( 11:06:38 )
20,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( GPA 3.01 )
สนใจ: กราฟิกดีไซน์ ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
02-05-2567
( 20:57:39 )
18,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ปริญญตรี เทคโนโลการจัดการสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ( GPA 2.82 )
สนใจ: Merchandise ประสานงาน จัดซื้อดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-04-2567
( 03:41:58 )
17,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( GPA 3.68 )
สนใจ: Costume ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13-04-2567
( 13:49:19 )
20,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 3.27 )
สนใจ: ออกแบบ ผู้ช่วยดีไซเนอร์ ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
05-04-2567
( 16:53:30 )
17,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้าและเเพตเทิร์น ราชมงคลกรุงเทพ ( GPA 3.68 )
สนใจ: ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/Web Design/Graphic Design/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กาญจนบุรี
03-04-2567
( 22:35:28 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี การบัณชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( GPA 3.95 )
สนใจ: 2D animator ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์/ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครนายก
02-04-2567
( 09:30:53 )
19,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 37 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตร์ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( GPA 2.89 )
สนใจ: Visual Merchandiser (VM) Display / Prop Florist (พนักงานจัดดอกไม้)ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์/ดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26-03-2567
( 16:30:35 )
15,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
เทคโนโลยีบัญฑิต สิ่งทอและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ( GPA 3.46 )
สนใจ: ออกแบบลายผ้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ พนักงานทั่วไปดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ/ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20-03-2567
( 10:10:58 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.21840000152588