10,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ( GPA 3.81 )
สนใจ: บาริสต้า งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
25-02-2567
( 14:25:24 )
12,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ประกาศศยบัตนวิขาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิ ปวส อาหารเเละโภชนาการ รูปเเบบ ปกติ/ฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /สถาบันการอาชีวศึกษาากรุง ( GPA 2.79 )
สนใจ: PC เครื่องครัว บริการ พนักงานบริการลูกค้า งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 14:03:01 )
10,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
M.6 ศิลป-ภาษา Wimuttayarampitayagon school ( GPA 3.0 )
สนใจ: บาริสต้าร้านกาแฟ พนักงานขาย it,gaming gear,pc,phone for play game MQงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด มหาสารคาม
23-02-2567
( 15:45:18 )
15,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
ปวส ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคปัตตานี ( GPA 3.25 )
สนใจ: กุ๊ก งานครัว งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
23-02-2567
( 12:46:46 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 43 ปี )
ปวช. บริหารธุรกิจ วิมลพาณิชยการศรีย่าน ( GPA 2.68 )
สนใจ: พนักงานขับรถส่วนกลาง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานชงกาแฟพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 17 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 22:27:43 )
10,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 21 ปี )
ปวส การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ( GPA 3.94 )
สนใจ: พนักงานบริการ บาริสต้า งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
22-02-2567
( 21:36:43 )
13,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปรากร ( GPA 2.86 )
สนใจ: พนักงานคียล์ข้อมูล ธุรการทั่วไป ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
22-02-2567
( 19:05:17 )
20,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 51 ปี )
ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ( GPA 3.3 )
สนใจ: ครูสอนอาหาร ผู้ช่วย งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 18:39:04 )
6,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 15 ปี )
ม3 ทั่วไป เตรียมพัฒนาการสุวรรณภูมิ ( GPA 3.25 )
สนใจ: พนักงานเสริฟ แคชเชีย Pc พนักงานเสริฟ แนะนำสินค้างานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
22-02-2567
( 15:55:21 )
11,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
ม.6 ศิลป์-ทั่วไป ธัญรัตน์ ( GPA 2.98 )
สนใจ: พนักงานขาย งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด พัทลุง
22-02-2567
( 13:00:31 )
15,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 37 ปี )
มัธยมตอนปลาย - ศูนย์การศึกษานอกระบบ ( GPA 2.52 )
สนใจ: พนักงานขาย ผู้ช่วย พนักงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ชัยภูมิ
22-02-2567
( 12:31:03 )
15,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.เพชรบุรี ( GPA 2.99 )
สนใจ: ประชาสัมพันธุ์ บาริสต้า เเอดมินประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
22-02-2567
( 12:06:18 )
18,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 49 ปี )
ปวส การตลาด พาณิชยการราชดำเนิน ( GPA )
สนใจ: ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานขาย พนักงานเสริฟ์งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 10:52:49 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
วิทยาศาสตรบัญฑิต พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโดนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ( GPA 2.76 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่การเกษตร นักวิชาการเกษตร เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
22-02-2567
( 09:31:07 )
12,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 39 ปี )
มัธยมศึกษาปีที่6 สามัญ กศน.อำเภอขลุง จ.จันทบุรี ( GPA 2.34 )
สนใจ: แม่บ้าน ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานออฟฟิศ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานขายประกัน เสมียน ตรอ. ช่างเย็บผ้าแม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ระยอง
21-02-2567
( 20:49:12 )
10,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ม.6 สังคมศึกษา โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ( GPA 2.87 )
สนใจ: ผู้ช่วยครัว งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
21-02-2567
( 07:57:21 )
15,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 36 ปี )
มหาบัญฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ( GPA 2.70 )
สนใจ: ธุรการ ฝ่ายขาย บริการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด
20-02-2567
( 19:06:22 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ปวช. การโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ ( GPA 4 )
สนใจ: เสิร์ฟ บาร์น้ำ เอ็นเตอร์เทน ผู้ช่วยกุ๊ก บาร์เทนเดอร์ พนักงานขายของ งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
20-02-2567
( 04:58:40 )
13,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ( GPA 3.36 )
สนใจ: พนักงาน ผู้ช่วย ผู้จัดการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สตูล
19-02-2567
( 23:29:44 )
11,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ( GPA 3.09 )
สนใจ: พนักงานขาย พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด อุดรธานี
19-02-2567
( 23:19:50 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน