12,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
ปวช การบัญชี B.t.ad ( GPA 2.70 )
สนใจ: Full time งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-07-2567
( 20:11:54 )
13,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ประกาศศยบัตนวิขาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิ ปวส อาหารเเละโภชนาการ รูปเเบบ ปกติ/ฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /สถาบันการอาชีวศึกษาากรุง ( GPA 2.79 )
สนใจ: PC เครื่องครัว บริการ พนักงานบริการลูกค้า เสริฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-07-2567
( 14:43:07 )
12,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 34 ปี )
ม.3 สายสามัญ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ( GPA 3.18 )
สนใจ: เชฟ,ผู้ช่วยเชฟ พนักงานบัญชี,พนักงานต้อนรับ อื่นๆ ทำได้หมดงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/แคชเชียร์/หน่วยขายเงินสด/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-07-2567
( 12:30:31 )
18,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ปริญญตรี การศึกษาปฐมวัย ราชภัฎเชียงราย ( GPA 2.75 )
สนใจ: ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 19 ปี
จังหวัด เชียงราย
24-07-2567
( 15:44:06 )
13,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 30 ปี )
ป.ตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( GPA 2.63 )
สนใจ: พนักงาน,ผู้ช่วย งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-07-2567
( 15:19:14 )
25,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม ( GPA 2.74 )
สนใจ: Cook งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-07-2567
( 13:50:50 )
11,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 19 ปี )
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ( GPA - )
สนใจ: กุ๊ก งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์//
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สมุทรสาคร
23-07-2567
( 21:19:05 )
18,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
ม.6 ทั่วไป ศูนย์การทหารราบธนรัตน์ ( GPA 2.61 )
สนใจ: เฮดเชฟครัวเย็น - ร้อน งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์//
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด นครปฐม
23-07-2567
( 18:37:37 )
14,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 41 ปี )
ระดับม.6 ไม่มี Yangon ( GPA ไม่ม )
สนใจ: ผู้ช่วยกู๊ก งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
23-07-2567
( 15:29:55 )
15,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 37 ปี )
มัธยมตอนปลาย - ศูนย์การศึกษานอกระบบ ( GPA 2.52 )
สนใจ: พนักงานจัดเรียงสินค้า/PC พนักงานขาย พนักงานหน้าร้านเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ชัยภูมิ
23-07-2567
( 08:50:36 )
9,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 29 ปี )
ม.3 ทั่วไป ประชาอุปถัมภ์ ( GPA 2.4 )
สนใจ: กุ๊ก งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
23-07-2567
( 02:09:07 )
10,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
มัธยมปลาย สังคม กศน ( GPA 2.00 )
สนใจ: บริการทั่วไป อาหาร-เครื่องดื่ม พนังงานขายงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ยะลา
22-07-2567
( 22:39:25 )
15,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
มัธยมศึกษาปีที่6 วิทย์-คณิต โรงเรียนพิชัย ( GPA 2.60 )
สนใจ: Ba ,PC พนักงานร้านกาแฟ PRงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
22-07-2567
( 12:27:31 )
12,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ปริญญาตรี นิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ( GPA 2.80 )
สนใจ: ฝ่ายผลิต , baker คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-07-2567
( 21:44:22 )
14,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
มัธยมศึกษาตอนปลาย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ( GPA 2.86 )
สนใจ: บริการ งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
21-07-2567
( 15:57:50 )
30,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 37 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสารสากล ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ( GPA 2.56 )
สนใจ: ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการเขต ผู้จัดการแผนกงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19-07-2567
( 12:17:09 )
13,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 21 ปี )
อนุปริญญา โลจิสติกส์ อาชีวศึกษาอุดรธานี ( GPA 3.19 )
สนใจ: บาริต้า เบอเกอร์รี่ การตลาดเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด อุดรธานี
19-07-2567
( 00:03:02 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( GPA 3.17 )
สนใจ: Service staff ฝ่ายขาย Writerนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครปฐม
17-07-2567
( 21:57:45 )
13,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ม.6 ทั่วไป กศน พระนครศรีอยุธยา ( GPA 3.93 )
สนใจ: พนักงานขาย/คลังสินค้า พนักงานบาริสต้า/ขายเบเกอรี่ พนักงานทั่วไปประจำห้างเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
17-07-2567
( 15:14:45 )
13,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 18 ปี )
มัธยมปลาย วิทย์-คณิต โรงเรียนซอลีฮียะห์ ( GPA 2.67 )
สนใจ: บาริสต้า พนักงานบริการ พนักงานเสิร์ฟ งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16-07-2567
( 20:38:10 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194