16,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
อักษรศาสตร์บัณฑิต ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( GPA 3.44 )
สนใจ: นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ภูเก็ต
18-06-2567
( 16:48:14 )
17,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.46 )
สนใจ: พิสูจน์อักษร นักวิชาการ นักดนตรีนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 16:10:57 )
15,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ศศ.บ. มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศสตร์ ( GPA 3.35 )
สนใจ: นักเขียน กองบรรณาธิการ content writerนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/Admin / Social Network /Facebook / Line/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
17-06-2567
( 22:18:47 )
25,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา ( GPA 3.33 )
สนใจ: ล่าม บริการ นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
15-06-2567
( 08:21:40 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( GPA 3 )
สนใจ: Service staff ฝ่ายขาย Writerนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครปฐม
13-06-2567
( 20:22:16 )
20,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ศิลปกรรมศาสตน์บัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 3.33 )
สนใจ: Designer ออกแบบ writerศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภัณฑ์/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรสาคร
03-06-2567
( 10:15:05 )
15,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 2.79 )
สนใจ: บรรณาธิการ ธุรการ ประชาสัมพันธ์นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครสวรรค์
30-05-2567
( 22:44:55 )
17,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ( GPA 3.63 )
สนใจ: พนักงาน พาร์ทไทม์ นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28-05-2567
( 08:36:04 )
17 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( GPA 3.18 )
สนใจ: copy writer ธุรการ ประสานงานและบริการลูกค้านักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นนทบุรี
27-05-2567
( 23:33:26 )
30,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 41 ปี )
B.A. Islamic Law Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyaka ( GPA 3.18 )
สนใจ: นักแปล/ล่ามภาษาอินโดนีเซีย บรรณาธิการ ผู้ช่วยผู้จัดการนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
18-05-2567
( 08:40:15 )
20,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( GPA 3.53 )
สนใจ: ล่าม โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-05-2567
( 00:50:23 )
18,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 2.88 )
สนใจ: นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข นักเขียนสังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14-05-2567
( 13:35:58 )
18,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 3.40 )
สนใจ: นักสังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
13-05-2567
( 22:39:05 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( GPA 3.30 )
สนใจ: นักแปลซับไตเติลหนัง พิสูจน์อักษร แอดมินโซเชียลเน็ตเวิร์ค พนักงานบริการ พนักงานเสิร์ฟนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12-05-2567
( 20:11:55 )
6,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 19 ปี )
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ( GPA 2.91 )
สนใจ: ติวเตอร์ นักพิสูจน์อักษร นักเขียนเว็บไซต์งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10-05-2567
( 19:44:24 )
7,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 29 ปี )
ม.ปลาย ศิลป์-จีน ( GPA 1.81 )
สนใจ: นักแปลภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ NAนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
10-05-2567
( 18:14:26 )
20,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( GPA 3.45 )
สนใจ: Creative นักข่าว ช่างภาพนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07-05-2567
( 16:17:30 )
20,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ( GPA 3.44 )
สนใจ: ตัดต่อ ช่างวิดีโอ ช่างภาพนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด สตูล
03-05-2567
( 22:23:29 )
15,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 18 ปี )
ม.6 English program ศิลป์คำนวณ สตรีนนทบุรี ( GPA 3.88 )
สนใจ: นักแปล งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นนทบุรี
03-05-2567
( 18:50:48 )
12,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ป.ตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 3.63 )
สนใจ: ครีเอทีฟ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ พนักงานทั่วไปโฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ/นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด มหาสารคาม
03-05-2567
( 15:27:50 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.15599989891052