16,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ( GPA 2.33 )
สนใจ: พนง การตลาด พนง ฝ่ายขาย Mc,PRผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด สงขลา
25-02-2567
( 11:46:24 )
15,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ( GPA 3.2 )
สนใจ: ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานขายผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
25-02-2567
( 11:31:33 )
50,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 48 ปี )
อนุปริญญาใบประกาศวิชาชีพสูงสุด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มิตรพลบริหารธุรกิจ ( GPA 2.95 )
สนใจ: ผู้จัดการ/ผู้ช่วย ฝ่ายติดตามเร่งรัดหนี้สิน สินเชื่ ผู้จัดการ/ผู้ช่วย ฝ่ายขายสินเชื่อ จัดการเขตพื้นที่ ผู้จัดการ เขตพื้นที่และประสานงานสินเชื่อ หรือติดตาผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 10:06:13 )
30,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 44 ปี )
ปริญญ่ตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.68 )
สนใจ: Sales Executive Traditional trade Sales Executive Sales Modern Trade เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 23:54:24 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 29 ปี )
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ( GPA 2.94 )
สนใจ: คอมพิวเตอร์IT ผู้ช่วยช่างฝ่ายIT ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด นครพนม
24-02-2567
( 23:16:23 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
ปริญญาตรี นิเทศฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( GPA 2.87 )
สนใจ: พนักงานขาย แคชเชียร์ ผู้ช่วยผู้จัดการเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 20:42:23 )
18,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
2566 นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( GPA 2.57 )
สนใจ: ธุรการการตลาด การตลาดออนไลน์ ผู้จัดการการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สงขลา
24-02-2567
( 20:10:27 )
11,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 35 ปี )
ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ รัชต์ภาคย์ ( GPA 2.44 )
สนใจ: ครูปฐมวัย ฝ่ายขาย PRงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
24-02-2567
( 17:24:27 )
30,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 38 ปี )
บริหารธุรกิจ บัญชี ม.ราชภัฎรำไพพรรณี ( GPA 2.26 )
สนใจ: ฝ่ายขาย ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 14 ปี
จังหวัด ระยอง
24-02-2567
( 17:14:16 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ปริญญาตรี การตลาด ม.สยาม ( GPA 2.09 )
สนใจ: ผู้จัดการ เซลส์ ทั่วไปผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 13:10:12 )
15,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 38 ปี )
ม.6 คณิต-อังกฤษ รร.ปากเกร็ด ( GPA 2.3 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด นนทบุรี
24-02-2567
( 13:05:26 )
18,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 47 ปี )
ปวช คหกรรมศาสตร์ อาชีวะ ( GPA 207 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด เชียงราย
24-02-2567
( 10:56:46 )
10,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 30 ปี )
ปวส. คอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ( GPA 3.20 )
สนใจ: พนักงานขาย พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ลพบุรี
24-02-2567
( 10:55:33 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
รัฐศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.58 )
สนใจ: ธุรการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
24-02-2567
( 07:30:44 )
25,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ( GPA 2.96 )
สนใจ: บุคคล ฝ่ายขายและการตลาด ประชาสัมพันธ์บุคคล/ฝึกอบรม/Training/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ชลบุรี
23-02-2567
( 22:40:11 )
15,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 40 ปี )
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ( GPA 2.44 )
สนใจ: ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
23-02-2567
( 20:18:31 )
13,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สันตพล ( GPA 2.51 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุดรธานี
23-02-2567
( 19:41:30 )
47,500 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ( GPA 3.05 )
สนใจ: Business Development Land Acquisition Marketing Communication & Marketing Productพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 16:58:55 )
10,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 18 ปี )
ม.6 การตลาด สกร ( GPA 3.83 )
สนใจ: การบริการสินค้า ฝ่ายขาย Call centerผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด หนองคาย
23-02-2567
( 15:44:47 )
18,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 3.63 )
สนใจ: งานประจำ ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 15:31:53 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน