12,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ปริญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทลัยราชภัฏยะลา ( GPA 3.39 )
สนใจ: ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปัตตานี
23-06-2567
( 12:27:37 )
20,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( GPA 2.7 )
สนใจ: ผู้จัดการ ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด อุดรธานี
23-06-2567
( 11:34:08 )
18,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่อการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( GPA 3.30 )
สนใจ: บุคคล ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ร้อยเอ็ด
23-06-2567
( 11:14:28 )
20,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง ( GPA 3.69 )
สนใจ: ธุรการ เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด เจ้าหน้าที่บุคคล / จัดซื้อเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ชลบุรี
22-06-2567
( 23:49:01 )
20,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี คณะบริหาร/สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ( GPA 3.51 )
สนใจ: ธุรการ ผู้จัดการ ประสานงานผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
22-06-2567
( 22:53:18 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 26 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ( GPA 3.24 )
สนใจ: รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
22-06-2567
( 21:52:27 )
32,500 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 44 ปี )
ปวส ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย​เทคนิค​สุ​ราษฎร์​ธานี​ ( GPA 3.33 )
สนใจ: ผู้จัดการ​ช่างซ่อมบำรุง​ ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
22-06-2567
( 21:27:25 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ปวช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณบริหาร ( GPA 2.5 )
สนใจ: เทรนเนอร์ ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-06-2567
( 19:13:52 )
13,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 3.51 )
สนใจ: แคชเชียร์/หน่วยขายเงินสด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-06-2567
( 16:58:02 )
18,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( GPA 3.61 )
สนใจ: บัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการ แคชเชียร์ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/แคชเชียร์/หน่วยขายเงินสด/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ภูเก็ต
22-06-2567
( 14:42:55 )
15,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 24 ปี )
อ.บ. เอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ( GPA 2.61 )
สนใจ: ครูสังคม ผู้ช่วยผู้จัดการ งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครปฐม
22-06-2567
( 13:36:32 )
12,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี วิชาเอกสวัสดิการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( GPA 2.44 )
สนใจ: ผู้ช่วยผู้จัดการประจำร้าน BaNANA สาขา Stand Alone ตำแหน่งว่าง BaNANA สาขา Stand Alone ปัตตานี หรืองา พนักงานขาย ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปัตตานี
22-06-2567
( 13:33:12 )
15,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 36 ปี )
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( GPA 3.0 )
สนใจ: ฝ่ายธุรการ , ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , การจัดการ , ฝ่าย การจัดการ , ฝ่าย IT ผู้จัดการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
22-06-2567
( 12:36:23 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 40 ปี )
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ( GPA 2.44 )
สนใจ: ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
22-06-2567
( 09:11:35 )
12,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 20 ปี )
ปวช.3 การตลาด (Making) วิทยาลัยภาคตะวันออก(อีเทค) ( GPA 3.47 )
สนใจ: ธุรการ ฝ่ายขาย Call Centerเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ชลบุรี
22-06-2567
( 08:45:19 )
30,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( GPA 3.40 )
สนใจ: รองผู้จัดการงาน Training ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/บุคคล/ฝึกอบรม/Training/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
22-06-2567
( 05:30:15 )
16,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ( GPA 3.06 )
สนใจ: ผู้จัดการ ธุรการ ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กาญจนบุรี
21-06-2567
( 21:45:49 )
20,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 42 ปี )
ศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม ( GPA 3.31 )
สนใจ: ผู้จัดการ เร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายขายเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 17 ปี
จังหวัด สิงห์บุรี
21-06-2567
( 21:30:22 )
15,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 39 ปี )
ปวส ช่างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชมงคล เขตตาก ( GPA 2.32 )
สนใจ: ควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการ ด้านสินเชื่อ ไฟแนนซ์ ติดตาม ผู้จัดการ ด้านสินเชื่อ ไฟแนนซ์ ติดตามหนี้ พนักงานทั่วไปผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด หนองบัวลำภู
21-06-2567
( 18:30:51 )
20,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม ( GPA 2.24 )
สนใจ: ผู้จัดการร้าน พนักงานขาย ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-06-2567
( 18:06:39 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194