20,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 45 ปี )
มี.6 ศิลป์ภาษา ศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย อำเภอสว่างแดนดิน ( GPA 2.3 )
สนใจ: หัวหน้าช่าง ผู้จัดการ ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
25-02-2567
( 16:10:49 )
15,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 49 ปี )
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ( GPA 3.4 )
สนใจ: ช่างเทคนิค หัวหน้างาน พนักงานขับรถช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ชลบุรี
25-02-2567
( 13:39:55 )
16,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 44 ปี )
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ( GPA 2.78 )
สนใจ: ช่างความคุมเครื่องจักร cnc ช่างเทคนิคcnc ช่างcncช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
25-02-2567
( 13:36:58 )
9,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 45 ปี )
ปวช ไฟฟ้า ลำปางเทคโนโลยี ( GPA 2.35 )
สนใจ: ช่างซ่อมบำรุง ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม//
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด ลำพูน
25-02-2567
( 11:48:10 )
14,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
ปวช ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ( GPA 3.02 )
สนใจ: ช่างยนต์ ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม//
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
25-02-2567
( 10:15:25 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ( GPA 2.90 )
สนใจ: ช่างซ่อมรถยุโรป ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟ ช่างซ่อมบำรุงช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ยโสธร
25-02-2567
( 03:21:27 )
13,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ปวส ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ( GPA 3.08 )
สนใจ: ซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค,ฝ่ายผลิต,สโตร์ ฝ่ายผลิตโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด ระยอง
24-02-2567
( 14:12:52 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 29 ปี )
ปวช ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ( GPA 2.93 )
สนใจ: ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 11 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 12:04:47 )
25,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 38 ปี )
ป.ตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( GPA 2.92 )
สนใจ: หัวหน้าควบคุมการผลิต ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด สระแก้ว
24-02-2567
( 09:15:43 )
18,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ป.ตรี เทคโนโลยีการเชื่อม เทคนิคฉะเชิงเทรา ( GPA 2.50 )
สนใจ: QA-QC วิศวกร Cmmโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
23-02-2567
( 22:49:15 )
13,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปวส อิเล็กทรอนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ( GPA 3.45 )
สนใจ: ฝ่ายผลิต QA/QC โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ระยอง
23-02-2567
( 22:41:39 )
0 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 20 ปี )
ปวส ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ( GPA 3.25 )
สนใจ: ช่างยนต์ ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
23-02-2567
( 20:58:12 )
15,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ปวส เทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ( GPA 2.64 )
สนใจ: ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
23-02-2567
( 16:57:19 )
16,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 44 ปี )
ปวช. ช่างยนต์ วท.เทคนิคลำพูน ( GPA 2.24 )
สนใจ: ช่างซ่อมบำรุง โฟร์แมน/ควบคุมการผลิต ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ลำพูน
23-02-2567
( 13:50:49 )
15,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 37 ปี )
ปวช. ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ( GPA 2.85 )
สนใจ: ช่างเชื่อม ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม//
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด ราชบุรี
23-02-2567
( 11:57:51 )
25,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 42 ปี )
ปวส เทคนิคช่างยนต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมถ์ ช่างกล ขส.ทบ ( GPA 2.8 )
สนใจ: หัวหน้าช่าง ทีมช่าง ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 17 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 11:56:14 )
30,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 43 ปี )
bachelor of engineering mechanical engineering Technological University (Magway) ( GPA 4.2 )
สนใจ: service engineer Mechanic Technicianช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 13 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 11:12:06 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
ปริญญาตรี เครื่องกลไฟไฟ้า ราชภัฏกำแพงเพชร ( GPA 2.42 )
สนใจ: ผู้ช่ายช่าง หัวหน้าช่าง หัวหน้าแผงดูเครื่องจักรช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด กำแพงเพชร
23-02-2567
( 10:32:56 )
12,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
ปวส ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ( GPA 2.55 )
สนใจ: ช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมบำรุงช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ชลบุรี
23-02-2567
( 08:32:39 )
15,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปวส.2 ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล ( GPA 3.41 )
สนใจ: ผนักงานฝ่ายผลิต​ โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุดรธานี
22-02-2567
( 20:14:14 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน