18,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
สังคมสงเคราะห์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 3.38 )
สนใจ: ฝ่ายบุคคล นักสังคมสงเคราะห์ บุคคล/ฝึกอบรม/Training/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ตรัง
21-06-2567
( 21:39:58 )
17,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 30 ปี )
ท.ล.บ ไฟฟ้า (เทคโนโลยีบัณฑิต) เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ( GPA 3.62 )
สนใจ: ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค ครูสอนช่างช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด เชียงใหม่
20-06-2567
( 23:16:19 )
16,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 26 ปี )
กำลังศึกษาปี4 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขต เชี ( GPA 3.55 )
สนใจ: พนักงานทั่วไป ผู้ช่วยเภสัชฯ ผู้ช่วยห้องผ่าตัดแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด เชียงราย
20-06-2567
( 12:48:36 )
22,500 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( GPA 3.33 )
สนใจ: เจ้าหน้ามูลนิธิศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า (ประชาอุทิศ) สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ//
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
20-06-2567
( 12:31:28 )
18,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( GPA 2.92 )
สนใจ: ธุรการ นักกิจกรรม นักสิทธิมนุษยชนสังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19-06-2567
( 16:54:55 )
17,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.46 )
สนใจ: พิสูจน์อักษร นักวิชาการ นักดนตรีนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 16:10:57 )
15 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางฯ (ศูนย์กรุงเทพ) ( GPA 3.39 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่มูลนิธิ, ธุรการ สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 08:09:47 )
200,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปริญญา economics มหาลับวัวชน ( GPA 6.9 )
สนใจ: ดารา only fans สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/แคชเชียร์/หน่วยขายเงินสด/
ประสบการณ์ทำงาน: 14 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-06-2567
( 14:41:23 )
12,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ป.ตรี พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( GPA 3.24 )
สนใจ: ธุรการ ฝ่ายขาย PRธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปัตตานี
17-06-2567
( 12:55:17 )
40,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 36 ปี )
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( GPA 3.92 )
สนใจ: ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นักวิชาการบริหารโครงการสังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/บุคคล/ฝึกอบรม/Training/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16-06-2567
( 13:17:02 )
25,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ( GPA 3.36 )
สนใจ: Training officer บุคคล/ฝึกอบรม/Training/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14-06-2567
( 14:53:30 )
18,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 2024 ปี )
รัฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 3.36 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13-06-2567
( 21:45:27 )
17,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( GPA 3.33 )
สนใจ: นักสังคมสงเคราะห์/ นักพัฒนาสังคม/ นักวิชาการ ครูสังคมศึกษา /นักวิชาการศึกษา สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สงขลา
12-06-2567
( 21:22:54 )
0 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( GPA 3.33 )
สนใจ: นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรม ,พัฒนาชุมชน ครูสังคม สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สงขลา
12-06-2567
( 21:03:13 )
15,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( GPA 3.27 )
สนใจ: พนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ พนักงานทั่วไปเลขานุการ/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปัตตานี
12-06-2567
( 14:27:48 )
20,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( GPA 3.42 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด เชียงใหม่
12-06-2567
( 08:36:42 )
20,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ( GPA 2.55 )
สนใจ: นักวิชาการด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน/ภูมิศา CSR/นักกิจกรรมเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12-06-2567
( 08:02:57 )
22,500 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต การกจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( GPA 3.10 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิทยกรวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด นนทบุรี
07-06-2567
( 14:46:01 )
16,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก ( GPA 2.52 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07-06-2567
( 09:13:10 )
0 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 21 ปี )
สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( GPA )
สนใจ: สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06-06-2567
( 13:58:29 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.078000068664551