0 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ม.3 ( GPA )
สนใจ: คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
24-05-2567
( 23:32:41 )
12,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 49 ปี )
ป6 ขั้นพื้นฐาน ขูศิลป์วิทยา ( GPA 2.00 )
สนใจ: แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด นนทบุรี
24-05-2567
( 11:57:15 )
16,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 41 ปี )
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( GPA 2.97 )
สนใจ: ธุรการ พนักงานฝ่ายผลิต ครูพี่เลี้ยงเด็กธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 19 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-05-2567
( 20:26:47 )
10,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ม.3 เทียบโอนวิชาจากอาชีพ ศูนย์​บริการ​การ​ศึกษา​นอกโรงเรียน​อำเภ​อ​ท่าตะ​เก ( GPA 2.1. )
สนใจ: งานบริการทั่วไป พี่เลี้ยง​เด็ก งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-05-2567
( 10:19:19 )
10,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ม.6 กศน.ดอนมดเเดง ( GPA 3.22 )
สนใจ: พนักงาน บริการ ผู้ช่วยโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
21-05-2567
( 05:52:44 )
1,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 47 ปี )
ม.6 วิทย์-คณิต พานพิทยาคม ( GPA 2.5 )
สนใจ: แม่บ้าน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ระยอง
20-05-2567
( 17:32:11 )
11,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ม.3 โรงเรียนบ้านบางเทา ( GPA )
สนใจ: แม่บ้าน บริการ แคชเชียร์แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ภูเก็ต
20-05-2567
( 14:25:12 )
12,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
ปวช คหกรรม อาชีวศึกษาแพร่ ( GPA 3.23 )
สนใจ: พี่เลี้ยงเด็กเล็ก งานคีย์ข้อมูลให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการลูกค้าคีย์ข้อมูลขนส่งเอกชนแม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด แพร่
20-05-2567
( 10:30:49 )
12,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ม.6 ศิลป์-อาชีพ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ( GPA 2.90 )
สนใจ: พี่เลี้ยง แอดมิน ผู้ช่วยทันตแพทย์แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด นนทบุรี
20-05-2567
( 07:04:29 )
13,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 53 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม ( GPA 2.92 )
สนใจ: Room maid โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
19-05-2567
( 21:41:16 )
10,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ปวส การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ ( GPA 3.27 )
สนใจ: แม่บ้าน พี่เลี้ยง แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
19-05-2567
( 19:14:57 )
10,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ปวส การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์ ( GPA 3.27 )
สนใจ: แม่บ้าน พี่เลี้ยง แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
19-05-2567
( 19:03:26 )
13,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ม3 ไทยสังคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ( GPA 2 )
สนใจ: แม่บ้าน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ระยอง
19-05-2567
( 00:39:49 )
13,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
ม.3 ทั่วไป โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ( GPA 2.34 )
สนใจ: แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ระยอง
18-05-2567
( 12:51:08 )
13,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 53 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม ( GPA 2.92 )
สนใจ: Room maid โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
17-05-2567
( 18:22:34 )
12,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 53 ปี )
ปวส การบัญชี เทคนิคพาณิชยการจำนงค์ ( GPA 3.37 )
สนใจ: Room maid โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
17-05-2567
( 16:57:25 )
13,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 52 ปี )
ปริญญาตรี บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( GPA 2.9 )
สนใจ: พนักงานติดตามหนี้ พี่เลี้ยงเด็ก ธุรการกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สกลนคร
17-05-2567
( 15:20:20 )
1,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 17 ปี )
ไม่มี ศิลป์คำนวณ สารสาสน์ประชาอุทิศ ( GPA 3.29 )
สนใจ: พี่เลี้ยงเด็กและสอนงานเด็ก งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
16-05-2567
( 20:27:40 )
10,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ม.6 ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ( GPA 3.25 )
สนใจ: แม่บ้าน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
16-05-2567
( 09:58:24 )
14,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
ปวส การตลาด โรงเรียนศรีวัฒนาวิทยาลัย ( GPA 2.60 )
สนใจ: พี่เลี้ยงเด็ก ธุรการ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
14-05-2567
( 12:52:24 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.046800136566162