0 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร.ร.เทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ ( GPA 2.42 )
สนใจ: พนักงานล้างเครื่องมือแพทย์ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 17 ปี
จังหวัด ระยอง
25-02-2567
( 14:37:46 )
12,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
มัธยมต้น ไม่มี กศน.บางกอกน้อย ( GPA 1.85 )
สนใจ: จัดสถานที่ จัดเลี้ยง แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 10:48:52 )
12,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 45 ปี )
มัธยมปลาย วิทยาศาสตร์ กศน. ( GPA 2.49 )
สนใจ: แม่บ้าน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด นนทบุรี
25-02-2567
( 08:14:23 )
12,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 39 ปี )
ม.6 ศิลป์-ภาษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ( GPA 2.88 )
สนใจ: แม่บ้านดูแลความเรียบร้อย แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
24-02-2567
( 16:12:36 )
13,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนพนาศึกษา ( GPA 1.8 )
สนใจ: แม่บ้านออฟฟิศ แม่บ้านออฟฟิศทั่วไป แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 11:43:09 )
10,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ม.6 - การศึกษานอกระบบ (ก.ศ.น. เขตทุ่งครุ่) ( GPA 2.15 )
สนใจ: ครูพี่เลี้ยงเด็ก ครูผู้ช่วย แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 14:44:55 )
12,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 40 ปี )
ม.3 คณิศาสตร์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ( GPA 3.00 )
สนใจ: แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก รปภรักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ระยอง
22-02-2567
( 12:04:32 )
12,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ม6 โรงเรีบมักกะสันพิทยา ( GPA 2:50 )
สนใจ: แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-02-2567
( 22:19:43 )
9,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ม.6 - การศึกษานอกระบบ (ก.ศ.น. เขตทุ่งครุ่) ( GPA 2.15 )
สนใจ: ครูพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-02-2567
( 20:51:03 )
12,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 39 ปี )
มัธยมศึกษาปีที่6 สามัญ กศน.อำเภอขลุง จ.จันทบุรี ( GPA 2.34 )
สนใจ: แม่บ้าน ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานออฟฟิศ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานขายประกัน เสมียน ตรอ. ช่างเย็บผ้าแม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ระยอง
21-02-2567
( 20:49:12 )
12,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 46 ปี )
ม.6 กศน.วัดอัปสรสวรรค์ ( GPA )
สนใจ: - - -แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20-02-2567
( 22:56:59 )
12,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ม.3 ทั่วไป มาบตาพุดพันพิทยาคาร ( GPA 3.12 )
สนใจ: แม่บ้าน พนักงานทั่วไป อื่นๆแม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ระยอง
20-02-2567
( 14:41:05 )
12,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 47 ปี )
ม.3 เกษตร โรงเรียนท่าปลา ( GPA 2.00 )
สนใจ: พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ชลบุรี
20-02-2567
( 10:39:27 )
12,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ป.6 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ( GPA )
สนใจ: พนังงานขับรถพนังงานส่งของส่งเอกสารส่งผลิตภัณฑ์ติดร แม่บ้านพ่อบ้านพี่เลี้ยงทำความสะอาด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20-02-2567
( 10:32:23 )
25,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ป.ตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.5 )
สนใจ: ผู้จัดการแม่บ้าน ผู้ช่วยผู้จัดการแม่บ้าน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด//
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
19-02-2567
( 14:46:24 )
10,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 42 ปี )
ม.3 กศน จตุจักร ( GPA 2.5 )
สนใจ: พนักงานทำความสะอาดกะกลางคืน พนักงานแรงงานทำงานช่วงกลางคืน รปภกะกลางคืนแม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-02-2567
( 08:11:12 )
16,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 33 ปี )
ป.6 . รร.วัดสามจุ่น ( GPA . )
สนใจ: ขับรถ ขับรถ พนักงานทั่วไปพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
17-02-2567
( 13:28:48 )
14,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 52 ปี )
ม.3 - กสน. นนทบุรี ( GPA - )
สนใจ: แม่บ้าน อื่นๆ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
17-02-2567
( 09:07:50 )
12,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ( GPA 2.8 )
สนใจ: ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ช่วย งานบริการทั่วไปงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-02-2567
( 01:30:53 )
10,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ม.3 เทียบโอนวิชาจากอาชีพ ศูนย์​บริการ​การ​ศึกษา​นอกโรงเรียน​อำเภ​อ​ท่าตะ​เก ( GPA 2.1. )
สนใจ: งานบริการทั่วไป พี่เลี้ยง​เด็ก งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16-02-2567
( 15:21:44 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน