15,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 39 ปี )
มัธยมต้น กศน.ศาลายา ( GPA )
สนใจ: กุ๊ก บาร์เทนเดอร์ รับลูกค้าคนงาน/แรงงาน/กรรมกร/พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กาญจนบุรี
18-06-2567
( 23:30:49 )
15,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 21 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ( GPA 3.89 )
สนใจ: ควบคุมการผลิต/วิจัยพัฒนา/QC/QA /คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปราจีนบุรี
18-06-2567
( 11:38:12 )
16,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 34 ปี )
ป.6 คอม รร.บ้านหนองบอน ( GPA 2.01 )
สนใจ: ช่างพ่นสี คนงาน/แรงงาน/กรรมกร//
ประสบการณ์ทำงาน: 18 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 02:15:54 )
12,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
( GPA )
สนใจ: QC ควบคุมการผลิต/วิจัยพัฒนา/QC/QA /คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-06-2567
( 17:16:04 )
12 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 44 ปี )
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ( GPA 2.04 )
สนใจ: พนักงานล้างจาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-06-2567
( 10:25:37 )
0 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 46 ปี )
ป.6 ( GPA )
สนใจ: พนักงานทั่วไป โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด สมุทรสาคร
16-06-2567
( 17:46:52 )
11,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 40 ปี )
ม.3 พื้นฐาน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ( GPA 3.00 )
สนใจ: พนักงานทั่วไป แม่บ้าน ทั่วไป พนักงานฝ่ายผลิตโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
16-06-2567
( 11:23:10 )
10,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 21 ปี )
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจอมทอ ( GPA 3.54 )
สนใจ: พนักงานทั่วไป อื่นๆ/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นครพนม
16-06-2567
( 10:51:50 )
11,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 39 ปี )
ม.3 บ้านโนนข่า ( GPA 2.21 )
สนใจ: พนักงานฝ่ายผลิต ช่างพิม คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/ช่างพิมพ์/เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์/พิมพ์ออฟเซ็ท/
ประสบการณ์ทำงาน: 13 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
15-06-2567
( 22:21:37 )
12,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ( GPA 3.68 )
สนใจ: บัญชี - -คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
14-06-2567
( 22:41:32 )
12,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 34 ปี )
ป.6 ไทย โรงเรียนแม่ลาน ( GPA 3.9 )
สนใจ: /คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ลำพูน
14-06-2567
( 22:23:50 )
9,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 24 ปี )
ใบประกอบวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดสระแก้ว ( GPA 2.25 )
สนใจ: ตามแต่ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย รักษาความปลอดภ้ย พนักงานประจำอื่นๆรักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สระแก้ว
14-06-2567
( 21:14:04 )
14,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 26 ปี )
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ( GPA 2.08 )
สนใจ: ฝ่ายผลิต ควบคุมการผลิต,QC คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/ควบคุมการผลิต/วิจัยพัฒนา/QC/QA /
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ยโสธร
14-06-2567
( 16:29:32 )
0 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( GPA 2.77 )
สนใจ: วิศวกรการผลิต ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการผลิต เจ้าหน้าทีวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สงขลา
14-06-2567
( 11:55:44 )
12,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปวส. เทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ( GPA 2.87 )
สนใจ: ฝ่ายผลิต ช่างซ่อมบำรุง คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ศรีสะเกษ
14-06-2567
( 10:28:34 )
15,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 28 ปี )
ปวช ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคระยอง ( GPA 2.51 )
สนใจ: ฝ่ายผลิต QC คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/ควบคุมการผลิต/วิจัยพัฒนา/QC/QA /
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ระยอง
13-06-2567
( 13:26:34 )
9,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ปวช อาหารและโภชนาการ เทคนิคสมุทรสงคราม ( GPA 2.53 )
สนใจ: Qc พนักงาน คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด สมุทรสงคราม
13-06-2567
( 10:22:02 )
12,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
ม.6 พื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก้งคร้อ ( GPA 3.11 )
สนใจ: แม่บ้าน พี่เลี้ยง ดูแลผู้สูงอายุแม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด ระยอง
13-06-2567
( 09:08:42 )
0 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 45 ปี )
ม.3 โรงเรียนเมธีพิทยา ( GPA )
สนใจ: แม่บ้านโรงพยาบาลสมุทรปากน้ำ พนักงานทั่วไป แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
12-06-2567
( 23:46:52 )
13,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ม.6 ร.ร.สองพี่น้อง ( GPA )
สนใจ: คนงาน/แรงงาน/กรรมกร//
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด สมุทรสาคร
12-06-2567
( 21:36:17 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194