12,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ประกาศศยบัตนวิขาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิ ปวส อาหารเเละโภชนาการ รูปเเบบ ปกติ/ฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /สถาบันการอาชีวศึกษาากรุง ( GPA 2.79 )
สนใจ: PC เครื่องครัว บริการ พนักงานบริการลูกค้า เทเลเซลล์งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-06-2567
( 10:21:02 )
19,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 34 ปี )
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุโขทัยธรรมาธิราช ( GPA 2.50 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
23-06-2567
( 09:28:17 )
20,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 40 ปี )
ปริญญาตรี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.63 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสินเชื่อ ธุรการ Callcenterประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
21-06-2567
( 23:10:14 )
18,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ปวส. การตลาด เทคโนโลยีนครปฐม ( GPA ึ3.2 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินไหมรถยนต์ เจ้าหน้าที่การตลาดด้านประกันภัย ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นครปฐม
21-06-2567
( 15:36:41 )
27,500 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 37 ปี )
ป.ตรี บริหารการจัดการมนุษย์ ม.ราชถัฏสวนสุนันทา ( GPA 2.46 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด นนทบุรี
20-06-2567
( 23:04:53 )
18,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( GPA 3.19 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่รับประกันภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ It assetธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20-06-2567
( 18:14:02 )
25,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 40 ปี )
ม3 วิทย์ วิมุตยาราม ( GPA 3.5 )
สนใจ: นายหน้าวินาศภัย ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต//
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20-06-2567
( 17:56:04 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
ป.ตรี บริหธุรกิจบัณฑิต ราชภัฏนครราชสีมา ( GPA 3.10 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
19-06-2567
( 21:32:45 )
12,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 45 ปี )
ปวส. การตลาด สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรร ( GPA 2.16 )
สนใจ: ธุรการ งานประสานงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19-06-2567
( 18:49:47 )
30,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 42 ปี )
การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการ ราชภัฏสวนดุสิต ( GPA 2.6 )
สนใจ: ปรเมินและคุมราคา ตรวจสอบอุบัติเหตุ การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด นครสวรรค์
19-06-2567
( 15:21:57 )
16,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ปวส. โลจิสติกส์ สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ( GPA 2.83 )
สนใจ: ภาคสนาม แมสเซ็นเจอร์ ขับรถยนต์ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 11 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
19-06-2567
( 06:54:45 )
20,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 50 ปี )
บริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป รามคำแหง ( GPA 2.43 )
สนใจ: ประกันภัย ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 10:26:50 )
30,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 35 ปี )
ป.ตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ( GPA 3.68 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่นายหน้าประกัน,ธนาคาร ตัวแทนประกัน OC,BDE,BE,SBEประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-06-2567
( 18:36:15 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( GPA 2.45 )
สนใจ: ส่งเสริมงานขายบัตรเครดิต ประสานงานขาย บริการลูกค้าประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด เพชรบูรณ์
17-06-2567
( 15:44:47 )
13,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 35 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พาณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีบุญญรักษ์วรานุสรณ์ ( GPA 3.27 )
สนใจ: SA-BP พนักงานทั่วไป งานบริการลูกค้าประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/แคชเชียร์/หน่วยขายเงินสด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นนทบุรี
15-06-2567
( 19:35:17 )
40,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 36 ปี )
ปริญญาตรี ธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว มหทวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ( GPA 3.12 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ใหม่ เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
14-06-2567
( 13:13:38 )
15,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ( GPA 2.50 )
สนใจ: Checker ธุรการ Call Centerบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด นนทบุรี
13-06-2567
( 15:04:31 )
18,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 38 ปี )
ป.ตรี มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง ( GPA 2.49 )
สนใจ: คอลเซ็นเตอร์ Telesale เร่งรัดหนี้สินประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12-06-2567
( 20:29:27 )
30,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 47 ปี )
บริหารธุรกิจ การตล่ด ม.รามคำแหง ( GPA 2.32 )
สนใจ: ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด เชียงราย
12-06-2567
( 15:24:31 )
0 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 33 ปี )
ป.ตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ( GPA 2.62 )
สนใจ: พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ เคลมประกัน เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12-06-2567
( 13:08:08 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.031199932098389