สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   ( บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2559 )

ประกาศรับสมัคร
11 กรกฏาคม 2559
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :