กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่อยู่ : 4353 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานศักยภาพสูง   ( 14 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
12 มีนาคม 2562
รายละเอียด
กรมอุตุนิยมวิทยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานศักยภาพสูง
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : ตามประกาศ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท/ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 80

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :