โรงพยาบาลปทุมธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนปทุมธานีตามเอกสารลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรโยธา และพยาบาลวิชาชีพ   ( 13 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
10 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
โรงพยาบาลปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรโยธา และพยาบาลวิชาชีพ
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามไฟล์แนบเอกสาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามไฟล์แนบเอกสาร
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :