มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่อยู่ : 330 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000


มหาวิทยาลัยนครพนม รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
3 กรกฏาคม 2553
รายละเอียด
ด้วย มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานตามสัญญา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 1 - 15 กรกฎาคม 2553 วันเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เว็บไซต์
http://www.npu.ac.th
http://www.npu.ac.th/pdf/53/july53/0107532.pdf

นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยนครพนม

0.14039993286133