มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งสายวิชาการและสายสนับสนุน   ( 12 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร
6 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : สายวิชาการและสายสนับสนุน
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดังรายละเอียดแนบ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

0.40560102462769