กรมอนามัย

ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


กรมอนามัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   ( 12 ตุลาคม - 19 ตุลาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
5 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
กรมอนามัย จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : ตามแนบท้ายประกาศ บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวท. ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมอนามัย

0.38040089607239