มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่   ( บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
9 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : อาจารย์ + เจ้าหน้าที่
อัตราเงินเดือน : 14,950-31,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 69 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส. ป.เอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศแนบท้าย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศแนบท้าย
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศแนบท้าย
เงื่อนไข : ตามประกาศแนบท้าย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0.40560078620911