คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 28 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
25 มกราคม 2562
รายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์) หรือพักค้างคืนที่ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมได้
5. สามารถประจำศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วางแผนจัดสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกคณะฯ
2. วางแผนบริหารจัดการ กำกับดูแล รายงานผลที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบำรุงรักษา การบริการสถานที่ เป็นต้น
3. วางแผนบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช
4. วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบจองสถานที่ผ่านเว็บไซด์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
การทดสอบภาษาอังกฤษ:ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ตามเอกสารIELTS(Academic Module)คะแนนไม่ต่ำกว่า3
ตามเอกสารTOEFL IBTคะแนนไม่ต่ำกว่า29
ตามเอกสารTOEFL ITPคะแนนไม่ต่ำกว่า390
ตามเอกสารTOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า90
ตามเอกสารTOEICคะแนนไม่ต่ำกว่า400
ตามเอกสารMU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า36
ตามเอกสารMU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า56

ทักษะ/สมรรถนะ : มีความสามารถในการบริหาร มีความเป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ มีความอดทน มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

0.51480102539062