มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี)   ( บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
25 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.พิธีกรดำเนินงานพิธี หรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.จัดงานพิธีเพื่อถวายราชสักการะ หรืองานพิธีทำบุญทางศาสนาในโอกาสสำคัญต่างๆ ของคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.จัดทำสรุปแบบประเมินความพึงพอใจพร้อมสรุปกิจกรรมงานพิธีต่างๆ
4.จัดหา จัดซื้อ สืบราคาสินค้า อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธี การจัดเลี้ยงส่วนกลาง และกิจกรรมต่างๆ
5.ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัตถุดิบคงเหลือ วัตถุใช้ไป และอุปกรณ์สำหรับจัดเลี้ยงส่วนกลาง
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 1 วัน
ทักษะ/สมรรถนะ : 1.คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2.เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร และต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึก ทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
3.สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
4.มีความรู้ความสามารถด้านศาสนพิธี
5.มีประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการ จัดงานประชุม จัดการบริการ จัดเลี้ยง และอีเว้นท์
6.มีความรู้ความสามารถในระบบเอกสารราชการ และสามารถสื่อสาร ติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
7.มีสุขภาพแข็งแรง
8.มีความสุภาพเรียบร้อย สำรวมในกิริยาท่าทาง จิตใจบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

0.39000082015991