logo โลโก้ บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บริการทำป้ายโฆษณาทุกชนิด
เป็นทั้งผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง งานพิมพ์อิงค์เจ็ทความละเอียดสูง งานพิมพ์ไวนิล งานสติ๊กเกอร์ งานอะคริลิค ตู้ไฟ อักษรโละ นามบัตร ตรายาง งานพิมพ์ออฟเซ็ท โบร์ชัวร์ ใบปลิว หนังสือ
ครอบคลุมสื่อโฆษณาทุกชนิด
ที่ตั้ง เลขที่ 591 ซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 (อุดมสุข 33)
โทรศัพท์ ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
Website ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
LineID ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
แผนที่ ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/จัดซื้อ
- - ดูแลจัดทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงาน - ดึงข้อมูลสรุป Time attendance - จัดทำเงินเดือน ส่งข้อมูลให้ Out-sorce ในการทำเงินเดือน - จัดทำประวัติพนักงาน บันทึกขาด-ลา มาสาย - ออกข้อร้องเรียน เขียนใบเตือน
- เพศหญิง อายุระหว่าง 24 - 37 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
เงินเดือน : 15,000-22,000
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
2. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน
- 1.เอกสารรับ-เช็ค วางบิล 2.ตั้งหนี้-ทำจ่าย 3.เอกสารทางการเงิน 4.คีย์ข้อมูลเอกสารบัญชี 5.ประสานงานฝ่ายขาย
- เพศชาย-หญิง
-วุฒิ ปวส.การบัญชี
เงินเดือน : 13,000-20,000
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
3. ธุรการประสานงานขาย
- 1.เปิดบิลขาย รับออเดอร์ทางโทรศัพท์ 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า 3..ให้คำแนะนำพื้นฐานแก่ลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ 4.ประสานงานกับ sales และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5..ติดต่อประสา
- จบ การศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. (ทุกวุฒิ)
-มีประสบการณ์ ด้านการทำงานธุรการประสานงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 13,000 - 15,000
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
4. ช่างไฟ
- 1.ติดตั้งไฟ กล่องไฟ อาคาร 2.ตรวจเช็คไฟ ว่าพร้อมทำงานหรือไม่
- เพศชาย-หญิง อายุ20 ขึ้นไป
-มีความรู้ เรื่องไฟฟ้า
เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
5. เซลล์/ Sale
- เสนอขายงานป้าย และสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด
- เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์งานเซลล์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : 15,000++ (เงินเดือนตามประสบการณ์)
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
6. ผู้จัดการโรงงาน
- 1.ดูแลระบบและจัดการบริหารองค์กร 2.ควบคุมและจัดการ ต้นทุนทั้งบุคคลการและทรัพย์สิน 3.ดูแลอาคารสถานที่ตลอดทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา 4.หารายได้เข้าบริษัท
- จบปริญญาตรี ทุกสาขาหรือเทียบเท่า
-เพศชาย
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบรอษัท/ประสบการณ์
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
7. ช่างพิมพ์
- คุมพิมพ์อิงค์เจท เช่น Mimaki,HP 5800
- จบการศึกษาระดับ ปวช.ปวส (ทุกวุฒิ)
-มีประสบการ์ณทางด้านการพิมพ์ 2-3 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- 1.ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตัดกระดาษ , นับกระดาษ , แกะกระดาษ, แพ็คผลิตภัณฑ์ , 2. ช่วยงานคลัง 3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เพศชาย
-วุฒิการศึกษาระดับ มัธยม 3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000-13,000
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
9. ช่างสติกเกอร์
- 1.ติดสติกเกอร์ บนรถ,กระจก,อาคาร 2.แกะ ประกอบสติกเกอร์
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์การติดสติกเกอร์
เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
10. กราฟฟิคดีไซน์
- ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ ตามออเดอร์ลูกค้า เช่น Banner,ใบปลิว,นามบัตรฯลฯ
- เพศชาย- หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์การออกแบบ ด้วยโปรแกรม AI
เงินเดือน : 15,000-22,000
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
11. การตลาด Shopee,Lazada
- 1.วางแผน การส่งเสริมการขายทางออนไลน์ 2.นำเสนอแคมเปญ ต่างๆ 3.หาลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริษัทมีโอกาสนำเสนองาน 4.ออกแบบ Ad โฆษณา ลงหน้าเพจ Shoppee,Lazada
- เพศหญิง-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์การตลาดออนไลน์
เงินเดือน : 15,000-20,000
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
12. จนท.สโตร์/คุมสต็อคสินค้า
- 1.รับสินค้าเข้าคลัง 2.ควบคุม การเบิก-จ่าย 3.ตรวจนับสินค้า 4.รายงานสินค้าคงเหลือ
- ไม่จำกัดวุฒิ
-มีประสบการณ์ ด้านการคุมสต็อคสินค้า 1-2 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000-18,000
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 เดือน
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
13. ผู้จัดการ
- ทำงานประจำ ที่ห้างอิมพลีเรียลสำโรง บริหารจัดการบุคคลากร ลูกค้า รายได้-รายจ่าย
- เพศชาย-หญิง อายุ25 ขึ้นไป
-มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน แอคทีฟ
เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
สมุทรปราการ 5 เดือน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0