logo โลโก้ บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด

บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับในประเทศและเพื่อการส่งออก
ที่ตั้ง 57,57/1-9 ซอยเอกชัย 66/5 ถนนเอกชัย
แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-898-8528
Fax 02-416-4895
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
1. Supervisor แผนกตัด
- 1. วางแผนการตัดผ้าในแต่ละวันที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดสรรกำลังคนให้มีความเหมาะสมในการตัด 3. บันทึกข้อมูลพร้อมกับสรุปผลข้อมูลการตัดในกลุ่มลูกค้าที่ตนเองรับผิดชอบ และรายงานต่อผู้บังบัญชาให้ทราบ 4. ปฏิบั
- 1. เพศชาย-หญิง อายุ(ปี) : 25 - 45
-2. วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส ขี้นไป
เงินเดือน : 15,000 มีโอที
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
2. ช่างซ่อมบำรุงจักรเย็บผ้า (รับด่วน หลายอัตรา)
-
- ประสบการณ์ด้านโรงงานการ์เม้น ( ธุรกิจเย็บเสื้อผ้า ) หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.3 ) ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
3. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)
- ควบคุมคุณภาพสินค้าของงานระหว่างผลิต (in-line) และก่อนส่งออก, ติดต่อประสานงานกับ QC ลูกค้า, สรุปประสานงาน PP meeting
- ชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
เงินเดือน : 15000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
4. IE
- ควบคุมดูแลการเย็บให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตาม,แก้ไขปัญหาในสายการผลิต ติดตามเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขและทำการประเมินผลประสิทธิภาพของการทำงาน ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ง
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมสิ่งทอ,เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)
-มีประสบการณ์การทำระบบ Lean พิจารณาพิเศษ
เงินเดือน : 15,000-18,000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
5. Supervisor หัวหน้าแผนกเย็บ (รับด่วน หลายอัตรา)
- ดูแลแผนกเย็บ วางแผนการลงงาน การเตรียมความพร้อมในการลงงาน
- เพศหญิง/ชาย
-วุฒิ ปวช.- ปวส.
เงินเดือน : 12000 ขึ้นไปแล้วแต่ประสบการณ์
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
6. พนักงานคีย์ข้อมูล
- ลงข้อมูลการทำงานของฝ่ายผลิต
- วุฒิการศึกษา ปวช ปวส
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word, excel
เงินเดือน : 10,000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
7. ช่างแพทเทิร์น
- สร้างแพทเทริ์น เกรดไซร์
- สามารถสร้่างแพทเทิร์นผ่านโปรแกรม investronica ได้
-สามารถสร้างแพทเทิร์นกระดาษได้ทั้งงานเด็กและผู้ใหญ่
เงินเดือน : 15000-18000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
8. ดีเทลและจัดซื้อ ( รับสมัครด่วน )
- รายละเอียดของงาน - รับ Order จากลูกค้า - จัดทำตัวอย่างส่งลูกค้า - จัดทำพิมพ์-ปัก - ทำใบผลิต - ติดตามงานจนส่งออก - อื่น ๆ
- ชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000-18,000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
9. พนักงานเสมียน
- รับสมัครตำแหน่ง เสมียน ( ผู้หญิง) - ผู้ช่วยเปิดบิล/ เช็คบิล - อายุ 25 -35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป/ ปวช/ ปวส/ปริญญาตรี (มีประสบการณ์-ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - สามารถใช้โปรแกรม Excel/ Micr
- อายุ 25 -35 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป/ ปวช/ ปวส/ปริญญาตรี (มีประสบการณ์-ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
เงินเดือน : 15000-18000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป วิชาชีพ)
- ดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
- จบปริญญาตรี สาขาด้านความปลอดภัย หรือได้รับการอบรมหลักสูตร จป วิชาชีพ
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม word, excel
เงินเดือน : 18000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
11. ฝ่ายจัดซื้อ
- 1. รวบรวมข้อมูลและจัดซื้อผ้า วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเสื้อผ้า ทั้งในและต่างประเทศ 2. จัดทำ PO, Invoice, ทำต้นทุน 3. ตรวจสอบสถานะการส่งมอบวัตถุดิบร่วมกับแผนกดีเทลและฝ่ายผลิต
- ปวช ปวส ปริญญาตรี
-ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อในธุรกิจการ์เมนท์อย่างน้อย 1 ปี
เงินเดือน : 15000-18000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
12. เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกเอกสารบัญชี ใบกำกับภาษี ปิดงบบริษัทประจำปี
- ปวช. ปริญญาตรี สาขาบัญชี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและด้านภาษีเป็นอย่างดี
เงินเดือน : 15000-18000 ขึ้นไป
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
13. เจ้าหน้าที่มาร์กเกอร์
- คำนวณการใช้ผ้า วางมาร์กเกอร์ **หากมีความสามารถในการวางมาร์ก ด้วยระบบ Richpeace หรือประสบการณ์ทำงานด้านการ์เมนท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
- การศึกษา ขั้นต่ำ ระดับมัธยมปลาย ปวช. หรือ ปวส.
-มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าอย่างน้อย 2 ปี
เงินเดือน : 15000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
14. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ความรับผิดชอบในการรักษาระดับความเป็นมืออาชีพขั้นส
- เพศหญิง
-วุฒิปวส. - ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
เงินเดือน : 12000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 4 วัน
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
15. ผู้จัดการโรงงาน
- ดูแลและควบคุมการมาทำงานและการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้สอดคล้องกับนโยบายและให้ตรงตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ชาย/หญิง
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
เงินเดือน : 40,000
บริษัท เจียบฮง การ์เมนท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0