logo โลโก้ บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบวิศวกรรม จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม สำหรับโรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงผลิตไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า โรงผลิตกระดาษ โรงผลิตเหล็ก และ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 134/60 ซอยคู้บอน 27 แยก15 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สาขาระยอง เลขที่ 19 ซอยหัวน้ำตก2 ถ.หัวน้ำตก ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 21150

สาขาชลบุรี 4WF2+R9F ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 033-012415,0912299639
Fax 033-012417
Website www.tsgm.co.th
แผนที่ แผนที่ บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
1. IT Support (ด่วน)
- ดูแลรักษาระบบให้มีความปลอดภัย สามารถทำงานได้ตามปกติ จัดทำ report performance ของ server, ทำแบคอัพ, network monitoring, ตรวจสอบความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับระบบได้, ต้องติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ appli
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
-ประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ระยอง 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
2. Purchasing Department จัดซื้อ จัดจ้าง
- จัดซื้อ จัดจ้างโครงการ - เปิด PR PO ทำ Compare ในการจัดซื้อเเต่ละครั้ง - ประสานงานการจัดซื้อกับทาง supplier - ประสานงานกับทางโครงการหรือหน้างาน - รับวางบิล - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้ดี
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ระยอง 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
3. ผู้จัดการโครงการ (ด่วน)
- - ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวเเทนบริษัทฯประจำโครงการ - จัดการเเละบริหารสำนักงานโครงการ กำกับดูเเลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา - มอบหมายหน้าที่การงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมติดตามผล - ควบคุมกำกับดูเเลการทำงา
- เพศ ชาย
-อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
4. ผู้รับเหมาเเรงงาน จำนวนมาก (**ด่วน)
- - ลากสาย - เข้าสาย Terminate - งานเดินท่อ งานคอนดวล
- สามารถเข้าทำงานที่ ไทยออย จังหวัด ชลบุรี ได้
-
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
5. Safety Technician ด่วน!!!!!
- - เเนะนำเเละอบรมผู้ปฎิบัติงานให้ปฎิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกฎระเบียบความปลอดภัย - ตรวจสอบเครื่องมือ เเละอุปกรณ์ป้องกัน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ประสานงานด้านความปลอดภัยกับเเผนกต่างๆ - ตรวจสอบเเละควบค
- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
6. Electrical Engineer ด่วน!!!!
- กำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดงบประมาณ ระยะเวลาทำงาน ให้เป็นไปตามที่โครงสร้างกำหนด วิเคราะห์โครงการในเรื่อองรายได้ กำไร การเรียกเก็บเงิน
- จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องวัดคุม
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมขั้นต่ำระดับภาคีวิศวกร
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
7. Electrical Supervisor ด่วน!!!!!!
- ตรวจสอบการติดตั้งชิ้นงาน,อุปกรณ์ ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ควบคุมและดำเนินงานโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ทำ Shop Drawing ส่งให้ลูกค้าอนุมัติ และจ่ายงานให้ผู้ใต้บัฃคับบัญชาทำงานได้ดี
- มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
-ประสบการณ์ด้านงานด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
8. Instrument site Engineer ด่วน!!!!!
- ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับงานติดตั้ง ตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
- จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องวัดคุม
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมขั้นต่ำระดับภาคี วิศวกร
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
9. คนสวน
- 1.ดูเเลรดน้ำต้นไม้ในบริษัท 2.ตัดเเต่งกิ่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 3.กำจัดวัชพืชในบริเวณบริษัท 4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
-สามารถเขียนหนังสือได้
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ระยอง 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
10. HR ฝ่ายบุคคล (ด่วน)
- 1.งานฝึกอบรม - เเจกจ่ายเเละรวบรวมเเบบสำรวจการฝึกอบรมจากพนักงาน - ประสานงานเเละจัดเตรียมเอกสารที่จะต้องใช้ในการฝึกอบรม เเละสถานที่สำหรับการฝึกอบรม - ติดตามเอกสารต่างๆ เเต่ละเเผนกที่มีการจัดการฝึกอบร
- เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 20 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ระยอง 1 วัน
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
11. ผู้รับเหมางานไฟฟ้า
- งาน Trey,Conduit,Terminate.
- ชาย/หญิง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
ชลบุรี 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0