ผู้ช่วยหัวหน้างาน


สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ 20/04/2567
หน่วยงาน / องค์กร บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) 2
ระดับเงินเดือน (บาท) ตามตกลง
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานรวมถึงติดตามและกำกับดูแล หน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดประชุมหรือ การหารือกับหน่วยงานต่างๆ หรือการประชุมใดๆ ที่ผู้บริหารกำหนด จัดวาระการประชุม การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร การนัดหมาย การบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงติดตามผลมติของที่ประชุม
3. รับเข้าและส่งออกหนังสือ การจำแนก การแจกจ่าย การจัดเก็บรักษา การทำลาย และการจัดแบ่งชั้นความลับ การบันทึกและส่งต่อข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยเฉพาะส่วนที่เป็นเอกสารลับ ตลอดจนตรวจสอบเอกสารให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อการพิจารณา
4. จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงาน / องค์การต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. บริหารตารางนัดหมายของผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประสานงาน สรรหา ดำเนินการ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของบริษัท , เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ
7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. เพศ : ไม่ระบุ
 2. อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 3. ขั้นต่ำจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, ไอที, วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 4. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 5. ต้องมีเกรดเฉลี่ยปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75
 6. สามารถร่างเอกสารในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นแบบการเผชิญหน้าหรือการสนทนาผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
 8. มีการทำงานที่เป็นระบบ รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี รวมถึงทักษะการตัดสินใจที่เด็ดขาด เนื่องจากงานผู้ช่วยเป็นงานที่กระทำการแทนผู้บังคับบัญชา
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม -ประกันสังคม
-ปรับเงินประจำปีตามผลงาน
-เงินโบนัสตามผลประกอบการ
-เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส, ช่วยเหลืองานศพ
-เงินทุนการศึกษาบุตร

วันหยุด : วันอาทิตย์ (ตามตกลง)
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของเว็บไซต์หางาน Jobthaiweb.com ได้
สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ ฝ่ายบุคคล

ข้อมูลองค์กร บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
เลขที่ 900 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
Link หางาน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน