หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ นครปฐม

บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร)
- ควบคุมดูแล และ ทำการตรวจสอบคุณภาพในส่วนของงาน QC ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดตามปัญหาในไลน์ผลิต และ ตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพงาน - รวบรวมผลการตรวจสอบประจำวัน รวมทั้งปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นในแต
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / อุตสาหกรรมเกษตร / เคมีอุตสาหกรรม / การจัด
- วุฒิการศีกษา ปวส.ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 14 ชั่วโมง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

2. Incoming Inspector (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC) ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม
1. ตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี กายภาพวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 2. ออกเอก COA ของวัตถุดิบที่ขายให้ Supplier 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสารเคมี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 20-30 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 2 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

3. QA Technician (โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- งานควบคุมคุณภาพ (Process control) - Process audit - ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ - ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที
- อายุ 22-30 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 2 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

4. R&D trainee !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - วางแผนการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - ประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์, พัฒนาสูตรสินค้าเบื้องต้น, พิจารณากระบวนการผลิต, แหล่งวัตถุ
- อายุ 23 - 26 ปี
- จบการศึกษา ปริญญาตรี
- เงินเดือน : -
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 2 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

5. Production Trainee (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- ควบคุมการผสม และการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์นม - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ควบคุมการจ่ายผลิตภัณฑ์ - ทำความสะอาด และตรวจสอบความสะอาดพื้นที่การผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกณ์ที่เกี่ยวข้อง - แก
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, สาขาเทคโนโลยีผล
- เพศชาย ตัองไม่มีภาระทางทหาร
- เงินเดือน : 21,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 2 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

6. Customer Care Officer(สายวิทยาศาสต์การอาหาร) ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม
- ดูแลรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่พบปัญหาคุณภาพสิน PP-UHT - รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าประสานและวิเคราะห์สาเหตุการแก้ไข ติดตามผลร่วมกับแผนกที่พบปัญหาและเกี่ยวข้อง - สรุปข้อมูล และรายงานผล
- วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ,วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
- มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตอย่างน้อย 1 ปี
- เงินเดือน : 16,000 - 19,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 2 วัน
EXCEL FRUITS CO.,LTD.

7. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมตรวจสอบเอกสารระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ และ วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพในองค์กร 2. กำหนดทบทวน Spec. ของสินค้า และ วัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ 3. ร
- เพศชาย/หญิง
- มีความตั้งใจ ใส่ใจรายละเอียด รอบคอบ ติดตามงานได้ดี และ มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
- เงินเดือน : N/A
EXCEL FRUITS CO.,LTD.
นครปฐม 4 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194