13,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( GPA 3.56 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
25-02-2567
( 00:00:25 )
15,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
วทบ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ( GPA 2.61 )
สนใจ: นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
24-02-2567
( 13:49:35 )
16,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( GPA 3.37 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
24-02-2567
( 10:37:19 )
12,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 28 ปี )
มัธยมศึกษาปีที่6 วิทย์-คณิต โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ( GPA 2.98 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาล งานธุระการ งานคลินิคแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด สตูล
24-02-2567
( 07:49:44 )
10,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ม.6 - การศึกษานอกระบบ (ก.ศ.น. เขตทุ่งครุ่) ( GPA 2.15 )
สนใจ: ครูพี่เลี้ยงเด็ก ครูผู้ช่วย แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 14:44:55 )
18,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( GPA 3.00 )
สนใจ: ธุรการ พนักงานประจำ ผู้จัดการสาขาแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ศรีสะเกษ
23-02-2567
( 14:24:43 )
15,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 41 ปี )
ม.3 คณิต ก.ศ.น ( GPA 2.5 )
สนใจ: พนักงานนวดตัว/นวดหน้า /ผู้ช่วยแพทย์/ Therrapist พนักงานนวดหน้า/BT /ผู้ช่วยแพทย์/Therrapist Therapist/ผู้ช่วยแพทย์/Therrapistสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 12:08:15 )
20,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ปริญตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทลัยเวสเทิร์น ( GPA 3.16 )
สนใจ: พยาบาลicu แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 08:02:23 )
15,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( GPA 2.84 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ยะลา
22-02-2567
( 21:43:34 )
15,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี พยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน ( GPA 3.07 )
สนใจ: พยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กาฬสินธุ์
22-02-2567
( 17:57:49 )
12,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ( GPA 2.17 )
สนใจ: นักเทคนิคการเเพทย์ แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 16:03:15 )
2,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 43 ปี )
วท.บ. วิทยาศาสตร์​สุขภาพสัตว์ สถาบันเทคโนโลยี​ราชมงคล วิทยาเขต​ ปทุมธานี ( GPA 2.95 )
สนใจ: นักเขียนบทความฟรีแลนซ์​ ด้านสุขภาพ ผู้ช่วยผู้จัดการสปา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ISOแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/
ประสบการณ์ทำงาน: 16 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
22-02-2567
( 16:00:03 )
12,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( GPA 3.45 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุดรธานี
22-02-2567
( 13:49:51 )
35,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ปริญญาตรี การพยายาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ( GPA 3.00 )
สนใจ: พยาบาลวิชาชีพ แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด นนทบุรี
22-02-2567
( 06:14:55 )
12,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ( GPA 2.50 )
สนใจ: ผู้ช่วย ผู้ช่วยพยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
22-02-2567
( 00:52:09 )
15,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( GPA 2.69 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข เวชระเบียน คลินิกแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด กาฬสินธุ์
21-02-2567
( 17:48:48 )
12,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 43 ปี )
ปวส. บริหารธุระกิจคอมผิวเตอร์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ ( GPA 2.80 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด ชลบุรี
21-02-2567
( 10:25:28 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
ปริญญาตรี สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานร ( GPA 2.17 )
สนใจ: สาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
21-02-2567
( 10:16:31 )
15,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ( GPA 3.12 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ call centerแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ยะลา
20-02-2567
( 13:49:05 )
18,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 29 ปี )
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ( GPA 2.69 )
สนใจ: it support ผู้ช่วยพยาบาล ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปัตตานี
20-02-2567
( 08:44:53 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน