สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ รับ พนักงานคุมประพฤติ (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2553)

ประกาศรับสมัคร
12 พฤศจิกายน 2553
รายละเอียด
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

ปริญญาตรี

สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2553 วันเวลาราชการ

เว็บไซต์
http://www.probation.go.th/


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์

0.51480007171631