กองทัพเรือ

ที่อยู่ : กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 5 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรับสมัคร
6 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือ ปวช. ทหารกองประจำการ (สังกัดกองทัพเรือ)ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
และ ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ(ปลดจากกองประจำการ)

สอบคัดเลือกภาควิชาการ:ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสืต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๕ มกราคม ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือ
โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ - ๔ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navedu.navy.mi.th

เว็บไซต์

http://www.jobthaiweb.com/attachgov/navy-20141106115557.pdf

นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กองทัพเรือ

0.34320092201233