กองทัพเรือ

ที่อยู่ : กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600


กองทัพเรือ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ   ( บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
29 มกราคม 2562
รายละเอียด
กองทัพเรือ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า
ตามเอกสาร อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
ตามเอกสาร เพศชาย/หญิง/สัญชาติไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร พับหนังสือ เข้าเล่ม เย็บด้วยลวด เย็บด้ายด้วย
มือ ทำปกอ่อน ทำปกแข็ง ทำปก
แฟ้มประกาศนียบัตรต่างๆ ทำกล่อง ทำซองและ
แฟ้มเก็บเอกสาร
ตามเอกสาร ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามเอกสาร ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร สอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร สอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร สอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1ตามเอกสาร3 จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการของ สบ.ทร.

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กองทัพเรือ

0.46800112724304