มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา�� ( ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558 )

ประกาศรับสมัคร
6 พฤษภาคม 2558
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุุคคลเพื่อเป็นข้าราขการทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
มีความรู้ด้านการจัดการความรู้และงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานวิจัยด้านกาศึกษา
ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลระบบงานวิจัยภายในหน่วยงาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัย

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 9ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0.26519989967346