กองทัพเรือ

ที่อยู่ : กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600


กองทัพเรือ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ แผนกธุรการ กรมสารบรรณทหารเรือ   ( บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
1 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
กองทัพเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ แผนกธุรการ กรมสารบรรณทหารเรือ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือ เทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. เพศหญิง/สัญชาติไทย
4. มีความรู้ภาษาไทย สามารถใช้ราชการได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ทำความสะอาดทั่วไป (ห้องผู้บังคับบัญชา ห้องน้ำหญิง และ ทางเดินอาคาร ฯลฯ)
2. บริการทั่วไป (จัดอาหาร ตามเอกสาร เครื่องดื่ม ฯลฯ)
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กองทัพเรือ

0.39000010490417