สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) (บัดนี้ - 14 มกราคม 2562)

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วย สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา
หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/900_3851-20190109100904.pdf


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.78000092506409