งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม175)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ( 24 มกราคม - 30 มกราคม 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท :
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม99)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)   ( 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม62)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิ้ลเบส)   ( 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิ้ลเบส) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแห
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม73)
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน   ( 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม177)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ร้อยเอ็ด รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ร้อยเอ็ด) อัตราเงิน
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม139)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พัทลุง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( บัดนี้ - 31 มกราคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พัทลุง) อัตราเงินเด


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม145)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มหาสารคาม รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มหาสารคาม) อัตราเงิ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม127)
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกตามเอกสารลก อัตราเงินเดือน : 18000 บ
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม171)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 18 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ต
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม114)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา   ( บัดนี้ - 19 มกราคม 2561 ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน : 15000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปร