งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม10)
รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งโภชนากร ( 1 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2560 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : โภชนากร (รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่) อัตราเงินเดือน : 13010-13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม18)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม24)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดมหาสารคาม)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดมหาสารคาม) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม14)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชุมพร)   ( 1 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชุมพร) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษ
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม53)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง ระดับการศึ
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม38)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 15 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม267)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ( 1 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม42)
กรมการปกครอง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่)   ( 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ) กรมการปกครอง
กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 27 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม25)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ( 8 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม42)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ   ( 1 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแ