งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2560 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
(ผู้เข้าชม164)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    ( 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระด
งานราชการ 2
(ผู้เข้าชม77)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ   ( 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแห
งานราชการ 3
(ผู้เข้าชม862)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   ( 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 4
(ผู้เข้าชม56)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)   ( 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน
งานราชการ 5
(ผู้เข้าชม39)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   ( 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 6
(ผู้เข้าชม52)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน   ( 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง


งานราชการ 7
(ผู้เข้าชม48)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   ( 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแ
งานราชการ 8
(ผู้เข้าชม42)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน   ( 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 9
(ผู้เข้าชม54)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน   ( 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 5
งานราชการ 10
(ผู้เข้าชม36)
กรมชลประทาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ   ( 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 ) กรมชลประทาน
กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่