งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ  ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นายช่างเทคนิค, เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษ
งานราชการ 2
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 29 กรกฎาคม 2559 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 8
งานราชการ 3
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 29 กรกฎาคม 2559 ) กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน
งานราชการ 4
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  ( ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไ
งานราชการ 6
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยเทคนิคนครพนม) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จ


งานราชการ 7
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัยสังคมศาสตร์   ( ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิจัยสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระ
งานราชการ 8
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างภาพ   ( ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นายช่างภาพ อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง
งานราชการ 9
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   ( บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2559 ) กรมทางหลวงชนบท
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 ตามเอกสาร 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเ
งานราชการ 10
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2559 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :