งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์   ( ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ อัตราเงินเดือน : 35700 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ,ปร
งานราชการ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี   ( ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 กันยายน 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะรับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ป
งานราชการ 4
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก, นักรังสีการแพทย์   ( ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ) โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิก, นักรังสีการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
งานราชการ 5
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กันยายน 2559 ) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :
งานราชการ 6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ( ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จ


งานราชการ 7
วิทยาลัยการอาชีพเถิน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  ( ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยการอาชีพเถิน) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 9
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บ
งานราชการ 10
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันยายน 2559 ) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :