งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศ
งานราชการ 2
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับกา
งานราชการ 3
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการ
งานราชการ 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริ
งานราชการ 5
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)   ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน
งานราชการ 6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแ


งานราชการ 7
สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมประมง
กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานเลขานุการกรม) อัตราเงินเดือน : 11240-13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน
งานราชการ 8
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเ
งานราชการ 9
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง)   ( ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 31 มกราคม 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
งานราชการ 10
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างโยธา   ( ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : ช่างโยธา อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบ