งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กกย.)   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (กกย.) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพ
งานราชการ 3
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปว
งานราชการ 4
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า   ( ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 ) กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบั
งานราชการ 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่
งานราชการ 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง


งานราชการ 7
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ   ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560 ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 8
โรงพยาบาลทองแสนขัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ( ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2560 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลทองแสนขัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์) อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : ว
งานราชการ 9
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560 ) กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับก
งานราชการ 10
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    ( ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 ) โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ประเภท : ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ,ปริญญาโท ,ปริญญาเอ