logo โลโก้ QUALIMED Co.,Ltd.

QUALIMED Co.,Ltd.

picture ภาพประกอบ QUALIMED Co.,Ltd.
ลักษณะประเภทของธุรกิจ QUALIMED Co.,Ltd. บริษัทจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล คลีนิคและร้านขายยาทั่วประเทศ
ที่ตั้ง เลขที่ 66 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-690-2084-8
Fax 02-690-2328
แผนที่ Google Map Google Map QUALIMED Co.,Ltd.
QUALIMED Co.,Ltd.
1. ตัวแทนขายภาคกลางเขต X13
- เสนอขายยารักษาโรค สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยาในเขตที่รับผิดชอบคือจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง รวมทั้งเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลดพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
สิงห์บุรี 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
2. ตัวแทนขายภาคตะวันออกเขต U06
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และอำเภอพานทอง,พนัสนิคม,เกาะจันทร์,บ่อทอง,หนองใหญ่ของชลบุรี รวมทั้งเก็บบิลค่าสินค้า
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลรายละเอียด
QUALIMED Co.,Ltd.
ฉะเชิงเทรา 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
3. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต Y06
- เสนอขายยารักษาโรค สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยาในเขตที่รับผิดชอบคือจังหวัดนครราชสีมาเฉพาะอำเภอ โนนแดง คง บ้านเหลี่ยม แก้งสนานาง บัวใฆญ่ สีดา บัวลาย ประทาย เมืองยาง ลำทะเมนชัย ชุมพ
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูรายละเอียด
QUALIMED Co.,Ltd.
ขอนแก่น 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
4. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต U09
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดขอนแก่น(ยกเว้นอำเภอหนองเรือ,ภูเวียง,หนองนาคำ,ชุมแพ,สีชมพู,ภูผาม่านและอำเภอพล แวงน้อย แวงใหญ่ โนนศิลา บ้านไผ่ ชน
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
ขอนแก่น 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
5. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต W06
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดนครราชสีมา(ไม่รวมอำเภอปากช่อง โนนแดง คง บ้านเหลี่ยม แก้งสนานาง บัวใฆญ่ สีดา บัวลาย ประทาย เมืองยาง ลำท
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
นครราชสีมา 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
6. ตัวแทนขายภาคเหนือเขต X04
- เสนอขายยารักษาโรค สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยาในเขตที่รับผิดชอบคือจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท รวมทั้งเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูรายละเอียด
QUALIMED Co.,Ltd.
ชัยนาท 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
7. ตัวแทนขายภาคกลางเขต W05
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดสระบุรีและอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเก็บบิลค่าสินค้าของลูกค้าที่รับผิดชอบ
- ชาย/หญิงอายุ ๒๒-๓๕ ปีจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
สระบุรี 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
8. ตัวแทนขายภาคกลางเขต U13
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในจังหวัดอยุธยา รวมทั้งเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
พระนครศรีอยุธยา 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
9. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต Y08
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับคนไข้ให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ ๘อำเภอด้านเหนือจังหวัดอุดรธานี และเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : -
QUALIMED Co.,Ltd.
หนองคาย 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
10. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต W07
- เดินทางเสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิค ร้านขายยา ในอ.เมือง อุบลราชธานี และอ.ใกล้อำเภอเมืองอีก 7 อำเภอ รวมทั้งเก็บบิลค่าสินค้าจากลูกค้าด้วย
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
อุบลราชธานี 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
11. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B09 (ภาษีเจริญ-บางแค-หนองแขม)
- เสนอขายยารักษาโรค ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผูู้ป่่วยให้แก่่คลีนิคและร้านขายยาในเขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน และแขวงบางขุนศรี แขวงบางขุนนนท์ของเขตบางกอกน้อย
- อายุ ๒๒-๓๕ ปี จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
12. ธุรการบัญชี
- ตรวจรับเอกสารรับชำระเงินค่าสินค้า สรุปการรับชำระค่าสินค้า ตัดยอดลูกหนี้ ตรวจและทำใบสำคัญจ่ายของรายการบัญชีบริษัทให้ครบถ้วนตามstatementแต่ละธนาคารของบริษัท
- ชาย-หญิง อายุ 24-45 ปี
-จบการศึกษาชั้น ปวช (บัญชี) ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
13. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B01 (เขตบางเขน หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ)
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตหลักสี่ บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลางและบางกะปิ
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษา ปวส ขึ้นไป
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
14. ตัวแทนขายเขตกรุุุงเทพเขตB02(เขตจัตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง)
- เสนอขายยารักษาโรค ยาสมุุุนไพรเวชสำอางและอาหารสำหรับผูู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตหลักสี่ ดอนเมือง จตุจักร บางซื่อและอ.ปากเกร็ด อ.เมือง นนทบุรีฝั่งตะวันออก ของนนทบุรี
- อายุ ๒๒-๓๕ ปี จบการศึกษาชี้น ปวส.ขึ้นไป
-มีประสพการณ์ในการเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง,หลักสี่ 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
15. ตัววแทนขายกรุุงงเทพเขต B03 (เขตบากะปิ สะพานสูง มีนบุรี ฯ)
- เสนอขายยารักษาโรค ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยใ้ห้แก่่คลีนิคและร้านขายยาในเขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกลุ่ม คันนายาว มีนบุุรี และลาดกระบัง
- อายุ ๒๒-๓๕ ปี จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
16. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B05 (เขตบางนา สมุุทรปราการ อำเภอเมือง บางพลี)
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน สมุุุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับคนไข้ ให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตบางนา อำเภอเมือง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุุุทรปราการ และอำเภอพระประแดง(ฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยา)
- อายุ ๒๒-๓๕ ปี จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดููข้อมูููลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
สมุทรปราการ 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
17. ตัวแทนขายกรุุุงเทพเขต B06 (พญาไท ราชเทวี พระนคร บางพลัด ดุุุุุสิต)
- เสนอขายยารักษาโรค ยาสมนไพรและอาหารสำหรับผููู้่ป่วยให้แก่่่่คลีนิคและร้านขายยาในเขตพญาไท ราชเทวี ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ พระนคร บางพลัดและแขวงศิริราช แขวงอรุณอัมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อของเข
- อายุ ๒๒-๓๕ ปี จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
18. ตัวแทนขายกกรุุุุุุุุงเทพเขต B07 (เขตปทุมวัน บางรัก สาทร ยานนาวา บางคอแหลม)
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตปทุมวัน บางรัก สาทร ยานนาวา บางคอแหลม
- อายุ ๒๒-๓๕ ปี จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
19. ตัวแทนขายกรเทพเขต B08 (นนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ ไทรน้อยและบางบัวทอง)
- เสนอขายยารักษาโรค ยาสมุุุุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผูู้ป่วยให้แ่ก่คลีนิคและร้านขายยยาในเขตอำเภอเมือง(ตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา) อ.ปากเกร็ด(ตะวันตกเจ้าพระยา) บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อน จ.นนทบุรี
- อายุ ๒๒-๓๕ ปี จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
นนทบุรี 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
20. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B10 (เขตคลองสาน-ธนบรี-บางบอน)
- เสนอขายยารักษาโรค ยาสมุุนไพรและอาหารสำหรับบผููู้ป่วยให้แก่คลีนิคแลละร้านขายยาในเขตคลองสาน ธนบุรีและบางบอน
- อายุ ๒๒-๓๕ ปี จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
21. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B13
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตอำเภอเมือง สามโคก ลาดหลุมแก้ว และตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษา ปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
ปทุมธานี 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
22. ตัวแทนขายกรุุงเทพเขต B14 (อำเภอธัญบุุุรี ลำลูกกา และเขตหนองจอก มีนบุุรี)
- เสนอขายยารักษาโรค ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับผูู้ป่วยให้แก่่่่คลีนิคและร้านขายยาในเขตอำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูููกกา และเขตหนองจอก เขตมีนบุรี
- อายุ ๒๒-๓๕ ปี จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีประสพการณ์ในการเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร หนองจอก 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
23. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B15 (เขตลาดกระบัง,อ.บางบ่อ,อ.บางปะกง)
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เวชสำอางและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตลาดกระบัง,อำเภอบางบ่อและอ.บางประกง
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษา ปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
24. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B18 (เขตอ.เมืองนนทบุรีและอ.ปากเกร็ดฝั่งตะวันออก)
- เสนอขายยารักษาโรค อาหารเสริม สมุนไพรและเวชสำอางให้แก่คลีนิค คลีนิคฟันและร้านขายยาในเขต ต.บางกระสอ ต.ท่าทราย ของ อ.เมืองนนทบุรี และอำเภอปากเกร็ดฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยา
- ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
นนทบุรี 4 วัน
QUALIMED Co.,Ltd.
25. พนักงานขายทีมโรงพยาบาลภาคตะวันออก เขตUD3
- เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับผู้่วย ให้แก่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก อยุธยาและอ่างทอง
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบปริญญาตรี หากจบสาขาทางวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์การทำงานเสนอขายยาให้กับโรงพยาบาล
เงินเดือน : ดูข้อมูลเพิ่มเติม
QUALIMED Co.,Ltd.
ชลบุรี 4 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0