หางาน ราชบุรี

งาน หางาน สมัครงาน ราชบุรี หางานในอำเภอ เมืองราชบุรี ,จอมบึง ,สวนผึ้ง ,ดำเนินสะดวก ,บ้านโป่ง ,บางแพ ,โพธาราม ,ปากท่อ ,วัดเพลง ,บ้านคา ,
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

1. สัตวบาล
ดูแลระบบการจัดการในเล้าสุกร และผู้ใต้บังคับบัญชา - การจัดการสุกร เตรียมโรงเรือน - ใช้โปรแกรมวัคซีนจากผู้จัดการ และวางแผนป้องกันโรค - รับแผนการรับ-ส่งออก และคัดเลือกสุกรสุกร - บันทุกข้อมูลและสรุปผล
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 14,000-15,000 หรือตามตกลง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

2. ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - ซ่อมเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - ซ่อมแซมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม - ตรวจเช็คเครื
- เพศชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 11,000-12,000
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

3. สัตวบาลวิชาการ
1.ตรวจสุขภาพสุกร และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม 2.ทำงานทดลอง 3.เก็บตัวอย่าง อาหาร น้ำ สุกรป่วย ส่งชันสูตรโรค 4.ดูแลทีมวัคซีน
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สัตวศาสตร์
- เงินเดือน : 14,000 หรือตามตกลง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

4. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD ,foods science)
ควบคุมตรวจสอบงานวิจัยและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามแผนงาน - ควบคุมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ติดตามการพัฒนาอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมงานตามแผนกลยุทธ์
- เพศ หญิง
- อายุ 22-35 ปี
- เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

5. หัวหน้าแผนกขนส่ง (ประจำที่บริษัท APM AGRO (โรงงานอาหารสัตว์) อ.จอมบึง)
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานกระบวนการจัดส่งสินค้า และกระบวนการด้านโลจิสติกส์ภายใน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ฝ่ายฯ และองค์กร 2. กำกับดูแลให้งานให้บรรลุตามแผน และวัตถุประสงค์ที่กำหนด 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปร
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

6. พนักงานขาย
แนะนำสินค้า ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามแผนงานที่หน้างานมอบหมาย - วางแผนการขาย - เปิดลูกค้าใหม่ดูแลลูกค้าเดิม - เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ ปิดยอดขาย - บริการหลังการขาย - ประสานงานกับ
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
- เงินเดือน : 16,000 หรือตามโครงสรา้ง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

7. หัวหน้าแผนก IT
- วางแผนไอที - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน และอุปกณ์ต่อพ่วง - ควบคุม STCOK และการเบิกจ่าย อุปกรณ์ - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา - มอบหมายงาน ควบคุมการทำงานและติดตามงาน - ตรวจสอบข้อม
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

8. พนักงานประจำสำนักงาน
พนักงานประสานงานขาย ประสานงานและสนับสนุนงานขายอาหารสัตว์ กับลูกค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานขาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามยอดการ พนักงานประสานงานผลิต , สต็อกสินค้า - นับสต็อกอาหารสำ
- เพศ หญิง
- อายุ 20-40 ปี
- เงินเดือน : 11,000-12,500
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

9. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1. สุ่มเก็บและตรวจสอบตัวอย่างวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์รับเข้า 2. ทวนสอบสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น สี กลิ่น ฯลฯ 4. ตรวจสอบตัวอย่างผิดปกติในกระบวนการ 5
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-30 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวส. ที่มีประสบการณ์ด้าน QA QC
- เงินเดือน : 14,000 หรือตามโครงสร้าง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

10. พนักงานบริการวิชาการ
1. ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มสุกรและสัตว์น้ำ (โรคและการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต) กลุ่มลูกค้าอาหารสัตว์เครือSPM 2. จัดอบรมให้ความรู้วิชาการด้านสุกรและสัตว์น้ำให้ลูกค้าอาหารสัตว์ 3. ทำตลาดสนับสนุนกา
- เพศชาย อายุ 23-25 ปี
- จบป.ตรี สัตวศาสตร์ สาขา สุกร และ สัตว์น้ำ
- เงินเดือน : 15000
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
ราชบุรี 19 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0