logo โลโก้  KTC

KTC

picture ภาพประกอบ  KTC
KTC KTC คือสถาบันการเงินชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิตมามากกว่า 10 ปี และปัจจุบันกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ซึ่งถือว่ามีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากเพราะสามารถอนุมัติภายใน 2 ชม. ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ขยายฐานกว้างขึ้น
KTC พร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรายได้ไม่มีขีดจำกัด ดังนี้
ที่ตั้ง 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ คุณรัตนาภรณ์ 083-097-4945
LineID namo2707
แผนที่ Google Map Google Map  KTC
 KTC
1. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สกลนคร)
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ KTC ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยทำงานเต็มเวลาตามที่บริษัทกำหนดได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช./ม.ปลาย
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
สกลนคร 2 สัปดาห์
 KTC
2. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (อุบลราชธานี)
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ KTC ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยทำงานเต็มเวลาตามที่บริษัทกำหนดได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 ุ ปวช. ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
นครราชสีมา 2 สัปดาห์
 KTC
3. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ขอนแก่น)
- สรรหา และรับสมัครผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆให้กับบริษัทได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช./ม.ปลาย
- เงินเดือน : 15000-30000 บาทต่อเดือน
องค์กร : KTC
ขอนแก่น 2 สัปดาห์
 KTC
4. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (อุบลราชธานี))
- หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพื่อมาจำนำเล่มทะเบียนรถ และรีไฟแนนซ์ และรับผิดชอบเคสที่บริษัทมอบหมาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
อุบลราชธานี 4 สัปดาห์
 KTC
5. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (นครราชสีมา)
- สามารถสรรหา และรับสมัครผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆให้กับบริษัทได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช./ม.ปลาย
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
นครราชสีมา 4 สัปดาห์
 KTC
6. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (สมุทรปราการ)
- หากลุ่มเป้าหมายที่อยากจำนำทะเบียนรถยนต์และรีไฟแนนซ์
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ปวส. ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
สมุทรปราการ 2 เดือน
 KTC
7. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (กรุงเทพมหานคร)
- หากลุ่มเป้าหมายที่อยากจำนำทะเบียนรถยนต์
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ปวส. ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 2 เดือน
 KTC
8. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี)
- ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KTC ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ปวส. ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
ชลบุรี 2 เดือน
 KTC
9. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ปทุมธานี)
- หากลุ่มเป้าหมายที่อยากจำนำทะเบียนรถยนต์
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ปวส. ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
ปทุมธานี 2 เดือน
 KTC
10. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (นนทบุรี)
- หากลุ่มเป้าหมายที่อยากจำนำทะเบียนรถยนต์
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ปวส. ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
นนทบุรี 2 เดือน
 KTC
11. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (อุดรธานี)
- สามารถสรรหา และรับสมัครผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆให้กับบริษัทได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช./ม.ปลาย
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
อุดรธานี 2 เดือน
 KTC
12. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) (นครราชสีมา)
- สามารถสรรหาและพัฒนาความสามารถของทีมงานให้รับผิดชอบ ยอดขายตามที่บริษัทกำหนดได้
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
นครราชสีมา 2 เดือน
 KTC
13. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (สมุทรปราการ)
- ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KTC ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ รับสมัครกลุ่มเป้าหมายใหมๆให้กับบริษัท
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช./ม.ปลาย ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
สมุทรปราการ 2 เดือน
 KTC
14. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
- ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ KTC ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยทำงานเต็มเวลาตามที่บริษัทกำหนดได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
กรุงเทพมหานคร 2 เดือน
 KTC
15. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (กาฬสินธ์ุ)
- สามารถสรรหา และรับสมัครผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆให้กับบริษัทได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช./ม.ปลาย
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
กาฬสินธุ์ 4 เดือน
 KTC
16. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (หนองบัวลำภู)
- สามารถสรรหา และรับสมัครผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆให้กับบริษัทได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช./ม.ปลาย
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
หนองบัวลำภู 4 เดือน
 KTC
17. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC(ขอนแก่น)
- สรรหา และรับสมัครผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆให้กับบริษัทได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช./ม.ปลาย
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
ขอนแก่น 4 เดือน
 KTC
18. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) นครสวรรค์
- สามารถคัดสรรค์ พัฒนาและบริหารทีมงานให้ได้ผลงานตามที่บริษัทต้องการได้
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
นครสวรรค์ 4 เดือน
 KTC
19. Executive Advisor (พนักงานประจำ)
- สรรหา กำกับดูเเล เเละพัฒนาความสามารถของผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน KTC ให้มียอดขายตามที่บริษัทกำหนด
- อายุ 26 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- เงินเดือน : 40000
องค์กร : KTC
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 6 เดือน
 KTC
20. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (พิษณุโลก)
- สามารถสรรหากลุ่มเป้าหมายและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้กับบริษัทได้
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช./ม.ปลาย
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
พิษณุโลก 6 เดือน
 KTC
21. หัวหน้าทีมขาย (Team Leader) พิษณุโลก
- สามารถสรรหา และพัฒนาทีมงานให้ทำผลงานตามที่บริษัทกำหนดได้
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
พิษณุโลก 6 เดือน
 KTC
22. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ KTC (ขอนแก่น)
- ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KTC ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ปวช.ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
ขอนแก่น 6 เดือน
 KTC
23. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ขอนแก่น)
- หากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
ขอนแก่น 6 เดือน
 KTC
24. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ชลบุรี)
- หากลุ่มเป้าหมายที่อยากจำนำทะเบียนรถยนต์และรีไฟแนนซ์รถยนต์
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ปวส. ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
ชลบุรี 6 เดือน
 KTC
25. ผู้เเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม (ฉะเชิงเทรา)
- หากลุ่มเป้าหมายที่อยากจำนำทะเบียนรถยนต์และรีไฟแนนซ์
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ปวส. ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : KTC
ฉะเชิงเทรา 6 เดือน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0