logo โลโก้ บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด งานรับเหมาก่อสร้าง,งานบริการ,งานดูแลระบบประปา,สุขาภิบาล,ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ที่ตั้ง 206/135 ซอยเพชรเกษม 34 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-868-6654
Fax 02-868-6543
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1. ช่างอาคาร ประจำรพ.มาสเตอร์พีซ
- -ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ประปา กล้องCCTV ไฟอาราม และระบบสุขาภิบาล
- เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
-วุฒิปวช-ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกลอิเล็ค
- เงินเดือน : 17,000 บาทขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดุสิต 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. พนักงานบัญชี (สำนักงานใหญ่) ด่วน
- 1.คีย์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย 2.บันทึกค่าใช้จ่าย 3.บันทึกลูกหนี้-เจ้าหนี้ (แยกประเภท) 4.อื่นๆ
- เพศชาย-หญิง 25- 40 ปี (มีประสบการ์ณ)
-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. ช่างไฟฟ้า (ด่วน)
- 1.ตรวจเช็คและติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ 2.ดูแลระบบหรือติดตั้งตู้คอลโทรล (ทำเป็นทีม) 3.ดูรายละเอียดหน้างานการเดินสายไฟและควบคุมระบบไฟฟ้า 4.มีความรู้ความสามารถระบบไฟฟ้าบ้าน 5.เดินสายเมน
- เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 16,000 บาท ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4. Sales Representative สาขาพัทยา
- นำเสนอขายสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรมและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชลบุรี 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5. ช่างเซอร์วิสระบบสระว่ายน้ำ (พัทยา) ด่วน
- รับผิดชอบดูแลงานบริการระบบสระว่ายน้ำ โรงแรม และอื่นๆ
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ใดก็ได้
- เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชลบุรี 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6. ช่างเซอร์วิสระบบน้ำสระว่ายน้ำ สาขาภูเก็ต
- ให้บริการงานระบบสระว่ายน้ำ โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ
- เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
-วุฒิปวช-ปริญญาตรี สาขา อิเลคทรอนิกส์ หรือ ไฟฟ้ากำลัง
- เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป (หรือตามประสบการณ์)
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ภูเก็ต 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7. วิศวกรประเมินราคา (Estimate Engineer)
- 1.ประเมินหน้างาน,ทำเอกสารเสนอราคา 2.ถอดแบบ,คำนวนราคา และพิมพ์เอกสารขอเข้า-ออกทำงาน 3.ประสานงานระหว่างแผนกและไซด์งาน 4.วางแผนการจัดการงาน 5.บริหารควบคุมค่าใช้จ่าย 6.สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบงานก
- เพศชาย อายุ 28 ไม่เกิน 45 ปี
-ทำงานด้านวิศวกร
- เงินเดือน : 22,000บาทขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8. นักศึกษาฝึกงาน ด้านช่าง
- เรียนรู้ระบบด้านเอกสารและภาคปฏิบัติ ตามแขนงวิชาที่เรียนและเพิ่มเติมตามความสามารถ มีหัวหน้าและพี่เลี้ยงคุมทีมตลอดการฝึกงาน
- เพศชายเท่านั้น
-วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี
- เงินเดือน : 000
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9. วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้า ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า การออกแบบระบบโครงการ รวมถึงการติดตั้งตู้คอลโทรลต่างๆได้ และดูแลรับผิดชอบสั่งการผู้รับเหมา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวไฟฟ้า
-เพศชาย อายุ 30-40 ปี
- เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย,บางพลัด 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10. วิศวกรเครื่องกล
- - การออกแบบทางวิศวกรรม ระบบโครงสร้าง -ตรวจเช้คระบบหน้างาน -ทำราคา -ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมระบบ -วางแผน
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวเครื่องกล-ก่อสร้าง
-เพศชาย อายุ 26-45 ปี
- เงินเดือน : 25,000
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย,บางพลัด 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11. ช่างแอร์ ประจำโรงพยาบาลรามาธิดี
- 1.ดูแลระบบปรับอากาศ,เครื่องปรับอากาศ 2.ล้างแอร์ 3.ซ่อมแอร์ ตามอาการ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิปวช-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
- เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12. ช่างเซอร์วิสระบบสระว่ายน้ำ ประจำสำนักงานใหญ่
- 1.ตรวจสอบ,ดูแล,บำรุงรักษา ระบบเครื่องคลอรีนไดออกไซด์ 2.ตรวจเช็ควัดค่าน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสระว่ายน้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์ 3.ลงPM หน้างาน 4.ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตู้เมน,
- เพศชายเท่านั้น*อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
-หรือเคยผ่านงานช่างอาคารมาก่อน
- เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
13. จัดซื้อ
- 1.จัดซื้อหาเครื่องมือช่าง,อุปกรณ์ต่างๆ,งานระบบก่อสร้าง 2.เปิด PO., PR 3.ตัดสต๊อกผ่านคอมพิวเตอร์,เช็คสต๊อกคงคลัง 4.สามารถขับรถได้ 5.เปรียบเทียบหา 3 เจ้า 6.จัดทำแผนลดต้นทุนได้ 7.ประสานงานกับแผนกอ
- เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (ขอคนมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อโดยตรง)
-มีความรู้ด้านอีเลคโทรนิค,ด้านไฟฟ้า,เครื่องมือ
- เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
14. ช่างขัดสระว่ายน้ำ
- 1.ขัดสระว่ายน้ำตามคอนโด 2.ช่วงเช้า-กลางคืน
- เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป
-วุฒิปวช-ปวส.
- เงินเดือน : 15,000 บาท
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15. พนักงาน DC งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างทั้งหมด
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-ไม่ติดยาเสพติด
- เงินเดือน : 450 /วัน
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
16. วิศวกรโปรเจคงานระบบ
- 1.รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ,วางแผนโครงการก่อสร้าง,งบประมาณ,อุปกรณ์ 2.ดูแลงานระบบทั้งหมดได้แก่ ระบบประปา,ระบบไฟฟ้า,ระบบเครื่องปรับอากาศ 3.ดูแลตรวจสอบงานทีมงานและทีมผู้รับเหมา 4.จัดทำแผนกับผ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข่้อง 5 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 35,000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
17. ผู้รับเหมางานติดตั้งระบบต่างๆ
- รับเหมางานต่างๆ 1.งานรีโนเวคตกแต่ง 2.งานระบบประปา-สุขาภิบาล 3.งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า 4.งานปูกระเบื้อง 5.งานฝ้า,บิ้วอินต่างๆ
- เพศชาย
-มีประสบการทำงานงานรีโนเวคต่างๆ
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18. หัวหน้าช่างอาคาร ประจำรพ.มาสเตอร์พีช
- ควบคุมดูแลงานระบบปรับอากาศทั้งหมด 1.ตรวจสอบการทำงานของทีม (ล้าง,และซ่อมเครื่องปรับอากาศ) 2.ควบคุมดูแลทีมงาน บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ,ไฟฟ้า,ไฟอาราม,ระบบบำบัดน้ำเสีย,บ่อพัก,กล้องCCTV 3.ควบคุมงานปฏ
- เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
-วุฒิปวส-ปริญญาตรี (ถ้าเป็นสาขาไฟฟ้ากำลังจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เงินเดือน : 25,000บาทขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19. ธุรการประสานงานวิศวกรรม
- 1.จัดทำข้อมูลด้านต่างๆที่ได้รับ 2.คีย์งานระบบวิศวะกรรม 4.ประสานงานระหว่างแผนก 5.ดูแลรับผิดชอบการงานด้านเอกสาร 6.จัดทำรายงานการประชุมแผนก
- เพศหญิง อายุ 20 -35 ปี
-วุฒิปวช - ปริญญาตรี แผนกบริหาร
- เงินเดือน : 12,000 บาท- 15,000 บาท
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ดุสิต 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20. วิศวกรโยธา
- 1.ออกแบบ คำนวณ วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงานโครงการ พิจารณาตรวจสอบ ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างอาคารโรงงาน 2.พิจารณาโครงการ สำรวจหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง ; สำรวจและประเมิน 3.กำหนดอุปก
- เพศชาย อายุ 28- 35 ปี ขึ้นไป
-จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
- เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย,บางพลัด 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
21. หัวหน้าสโตร์ช่าง
- 1. จัดสินค้าที่คลังสโตร์(เครื่้องมือช่างทั้งหมด) 2. จัดเตรียมเบิกของ-เข้าออก หน้างาน 3. ซื้อ-รับสินค้านอกสถานที่ บางครั้ง 4. จัดทำสรุปสต๊อกคงหลัง
- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ,ปวช ,ปวส,ปริญญาตรี
- เงินเดือน : 20,000 บาท
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22. ผู้รับเหมางานติดตั้งและล้างแอร์
- รับเหมางาน -งานล้างใหญ่-ย่อย
- เป็นผู้รับเหมาที่มีทีมงานพร้อม
-รับผิดชอบงาน
- เงินเดือน : ตามที่ตกลง
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
23. โฟว์แมนงานก่อสร้างงานระบบ
- -มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้างตกแต่งและงานระบบ(ก่อปูน,กระเบื้อง,ระบบไฟฟ้า,ท่อต่างๆ) -ควบคุมงานตกแต่งภายใน -อ่านและทำความเข้าใจแบบไซด์นั้นๆที่รับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานกับช่างผู้รับเหมาและผู้ที
- เพศชาย 30 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปวส.ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
- เงินเดือน : 22,000 บาทขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /สถาปัตย์ ด่วน
- 1.จัดทำ Shop Drawing / As-built Drawing ให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายและให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 2.รับRequirement จากลูกค้าและนำเสนอ 3.หาวัสดุตกแต่ง 4.ควบคุมและประเมินการก่อสร้างหน้างานตรงกับสเป
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป,จบป.ตรีสาขาสถาปัตกรรม
-ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข่้อง 2 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค 4 วัน
บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25. โฟว์แมนงานสถาปัตย์
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบ Autocad แบบโครงสร้าง,แบบสถาปัตย์ 2. เคลียร์แบบ ถอดแบบ ปรับแก้ดีไซน์นำเสนอลูกค้าเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพเสมือนจริง 3. สำรวจหน้างาน วัดพื้นที่ พูดคุยความต้องการกับล
- 1.คุณสมบัติ เพศ : ชาย , ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 25 - 35 ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
-2.ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
- เงินเดือน : 20,000 บาท ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร 4 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194