logo โลโก้ บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)

บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)

picture ภาพประกอบ บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel) ธุรกิจโรงแรม
ที่ตั้ง เลขที่ 1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-5610510 ต่อ 140,141,146
Fax 02-9401442
Facbook hr.maruaygarden
LineID maruayfamily
แผนที่ แผนที่ บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
1. Sales Manager ( Agent )
- นำเสนอการขายงานสัมมนา และห้องพัก ดูแลลูกค้า และการบริการหลังการขาย วางแผน และทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- เพศชาย /หญิง
-อายุ 25-45 ปี
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
2. Room Attenden (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
- -ทำความสะอาดทั่วไป ภายในห้องพัก -ทำความสะอาดตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
- เพศชาย /หญิง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(Security Officer)
- 1.ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารทั้งหมด 2.ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าพนักงานและของนายจ้าง 3.ดูแลความเรียบร้อยในด้านการจราจรทั้งเข้าและออก 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- เพศชาย ( เท่านั้น)
-มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบสูง
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร บางเขน,สายไหม 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
4. Executive Chef
- -ควบคุมต้นทุนและขบวนการผลิตอาหารของแผนกครัวทั้งหมด -วางแผนการผลิตตามนโยบายของโรงแรม -ดูแลควบคุมการปฎิบัติงาน และฝึกอบรมพนักงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย -ตัดแต่งรูปแบบอาหารและร
- เพศชาย
-อายุ 35 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
5. Human Resource Manager
- วางแผน มอบหมาย กำกับดูแลและดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบที่กำหนด ดูแลการจัดสวัสดิการพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานและเป็นไปตามก
- อายุ 32-40 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มนุษศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
6. Night Manager
- - ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการในเวลากลางคืน - รับผิดชอบการดำเนินงานของแผนกต้อนรับในเวลากลางคืน - ควบคุมดูแลพนักงานผลัดกลางคืนให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ - ดูแล ช่วยเหลือ ลูกค้าโรงแรมในช่วงกลางคืน - ตรวจสอ
- Thai nationality
-Male and Female
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
7. Asst.Front Office Manager
- -มีความรู้ความสามารถในการอบรมและให้คำแนะนำแก่บุคลากรในฝ่าย, มีทักษะทางการสื่อสารเป็นอย่างดี, สามารถจัดการปัญหาและคำร้องเรียนของลูกค้าได้นุ่มนวล และมีประสิทธิภาพ -มีประสบการณ์ทำงานในแผนกส่วนหน้า -มีค
- เพศชาย / หญิง
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร บางเขน,สายไหม 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
8. พนักงานจัดดอกไม้
- วางแผนเตรียมการจัดดอกไม้และออกแบบจัดดอกไม้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ตกแต่ง สถานที่ ซุ้ม ห้องประชุม งานในโรงแรม
- เพศหญิง
-อายุไม่เกิน 50 ปี
- เงินเดือน : ์N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร บางเขน,สายไหม 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
9. ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (Chief Security)
- ดูแลฝ่ายความมั่นคงของหน่วยงาน วางมาตรการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร สืบสวน, สอบสวน ผู้กระทำการทุจริตภายในองค์กร ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ และพนักงานภายในองค์กร ติดต่อประสานงานส่วนราชการ และคดีความที่เกี่
- เพศชาย
-อายุไม่เกิน 50 ปี
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
10. Sales Manager
- • กำหนดเป้าหมายและยอดขาย และดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • สร้างแนวทางใหม่ๆในการขาย รวมถึงสำรวจตลาดที่สามารถ จะขายงานได้ • แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตัดสินใจต่างๆที่
- เพศชาย /หญิง
-อายุ 25-35 ปี
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
11. Sous Chef ด่วน!!!
- หน้าที่ช่วยกุ๊กใหญ่ในงานต่างๆ หรือรักษาการแทน เมื่อกุ๊กใหญ่ไม่อยู่ ซึ่งงานหลักๆ ก็คือ การตรวจสอบว่าของต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบอาหารที่สั่งไว้นั้นมาครบหรือยัง และเช็คว่ากุ๊กหน่วยต่าง ๆ ในครัวรู้หรือไม่ว่
- เพศชาย,หญิง อายุ 30 - 40 ปี
-วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
12. Asst. Sales Manager
- • วางแผนและจัดการเครือข่ายการจัดจำหน่ายในช่องทางที่ได้รับมอบหมาย • เข้าร่วมการวางแผนกลยุทธ์การขาย • วางแผนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า • กำหนดเป้าหมายและยอดขาย และดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้
- เพศชาย /หญิง
-อายุ 25-35 ปี
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
13. Engineer Manager ด่วน!
- - สามารถควบคุมระบบที่เป็นแมนนวลได้ - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงของโรงแรมทั้งระบบ (ไฟฟ้า,ประปา,แอร์ ฯลฯ) - ดูแลงานซ่อมบำรุงของ ห้องพัก - บริหารจัดการทีมงานช่างเพื่อให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่
- เพศชาย,หญิง อายุ 30 - 45 ปี
-วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
14. ช่างทั่วไป ด่วน!
- 1. ดูแล บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ภายในโรงแรม 2. ดูแลในส่วนงานซ่อมบำรุง ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน 3. ดูแลการทำงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ในพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 วัน
บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
15. ฺBell Boy (พนักงานยกกระเป๋า)
- -เปิด-ปิดประตูให้ลูกค้า -ช่วยบริการยกกระเป๋าให้ลูกค้าตอนที่ลูกค้าเข้ามาพักกับทางโรงแรม -อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เช่น เรียกรถแท็กซี่ให้ลูกค้า สามารถบอกเส้นทางให้กับลูกค้าได้ -ทำงานต่างๆ ตามที่ได
- เพศชาย อายุ 20 - 42 ปี
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- เงินเดือน : N/A
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194