logo โลโก้ บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด

บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายไก่เนื้อเป็น, ไก่สด, ไข่ไก่ในประเทศ
ที่ตั้ง เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ 038-026-438
Fax 038-026-439
แผนที่ แผนที่ บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
1. สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ ด่วน!!!!
- - รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันตามนโยบายบริษัท
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาสัตวศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์
- เงินเดือน : 15,000 หรือตามข้อตกลง
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ภาคตะวันออก 4 วัน
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
2. พนักงานบัญชีโรงงานไก่สด
- 1. ด้านการสรุปข้อมูล - สรุปรายรับและต้นทุนการขายรายวัน และรายเดือน - สรุปรายการสินค้าคงคลัง คงเหลือ 2. ด้านการบันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารทางบัญชีในโปรแกรม Express เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ
- วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 23 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายไก่เนื้อเป็น**ด่วน**
- 1.ขายไก่เนื้อเป็น 2.ติดต่อหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย 3.ดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ 4.บริหาร จัดการเกี่ยวกับงานขาย 5.สรุปรายงานขายประจำงวด
- วุติ ปวส-ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล,การตลาด,ขาย,บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย อายุ25-30 ปี ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
- เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
นครปฐม 4 วัน
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
4. ผู้จัดการโรงงาน แปรรูปชิ้นส่วนไก่
- ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานภายในโรงงานแปรรูปชิ้นส่วนไก่ ดังนี้ 1.วางแผนงานของบริษัท วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆของบริษัท 2.มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน
- เพศชาย, เพศหญิง, เพศทางเลือก อายุ 35 ปี ขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวบาล,สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร, สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
5. ผู้จัดการสาขา-เลี้ยงไก่เนื้อ
- 1.บริหารงาน/วางแผนงานเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อ ตามนโยบายบริษัท 2.ควบคุม ตรวจสอบงานทั้งระบบของสาขา 3.วิเคราะห์ แก้ปัญหางาน เฉพาะหน้า 4.สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร
- เพศชาย อายุ 30-45 ปี มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่เนื้อ
-วุฒิ ป.ตรี สาขาสัตวบาล, สัตวแพทย์,เทคโนโลยีผลิตสัตว์,การตลาด อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามปสก.
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
นครปฐม 4 วัน
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
6. พนักงานสต๊อก
- ตรวจนับสินค้าเข้า-ออก และเอกสารจัดส่งลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน เซ็นรับสินค้าและส่งเอกสารเพื่อทำการรับสินค้าเข้าระบบสโตร์ ทำการเก็บสินค้าตามระบบให้ถูกต้อง ตรวจสอบการติดป้ายสินค้า (ชิ้นส่วนไก่) แยกแต่ล
- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
7. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบ (Auditor)
- ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลงและเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ได้รับมอบหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การฟ้องร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
8. ผู้จัดการทั่วไป
- วางแผน กำกับ ติดตาม รวมถึงการแก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ วิเคราะห์ปัญหา ควบคุม ดูแลและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จัดทำและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 35 - 40 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวบาล,สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร, สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0