logo โลโก้ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดำเนินธุรกิจในการให้คำปรึกษา การวางแผน และการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยและอุบัติเหตุทุกประเภท โดยเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำ Telemarketing ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านประกันวินาศภัยและด้านประกันชีวิต
ปัจจุบันทางบริษัทฯ ต้องการขยายกิจการ จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครทีมงานที่มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและความภูมิใจในอาชีพ
ที่ตั้ง เลขที่ 54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5 ห้อง 3501-3502 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-090-1823-5 #1018 ,086-3026030 ,088-5779940 (ID LINE) คุณปภาดา ต่วนเครือ (ฝ่ายบุคคล)
แผนที่ แผนที่ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
1. Call Center
- 1. ให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ทางโทรศัพท์ 2. โน้มน้าวการถือกรมธรรม์ของบริษัท 3. ดูแลและจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
- ชาย/หญิง อายุ 20-32 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000-12,000
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 18 ชั่วโมง
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2. **เจ้าหน้าที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ (Telesales)**
- -รับสมัครเป็นพนักงานประจำ (มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือน ไม่เกี่ยวกับยอดขาย ) -ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ -ทำงาน
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 - 50 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (วุฒิ กศน.ก็สมัครได้)
เงินเดือน : 12,000-13,000 ต่อเดือน
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 18 ชั่วโมง
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
3. Telesales supervisor (ประกันภัยรถยนต์)
- -บริหาร Telesales ประกันภัยรถยนต์ ตามเงื่อนไขและข้อปฎิบัติของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target sales -บริหารจัดการเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ กับลูกค้าโ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
-วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 20,000-25,000
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 18 ชั่วโมง
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
4. Information Support - ตรวจสอบและรับส่งข้อมูล (IT), Full time
- 1. จัดเตรียมข้อมูล (File) 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 3. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 4. ปรับแต่งแก้ไขข้อมูล (File) และแก้ไข format ของข้อมูลให้ถูกต้อง 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
- ป.ตรี หรือเทียบเท่า (วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
-อายุ 22-30 ปี
เงินเดือน : 15,000-20,000
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 18 ชั่วโมง
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
5. **พนักงานขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ (Telesales)**
- -รับสมัครเป็นพนักงานประจำ (มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือน ไม่เกี่ยวกับยอดขาย ) -ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ -ทำงานประจำที่ออ
- เพศชาย หญิง อายุ 20 - 45 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (วุฒิ กศน.ก็สมัครได้)
เงินเดือน : 12,000-13,000
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 18 ชั่วโมง
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
6. พนักงานทดสอบโปรแกรม - Tester - Full time
- 1.ทำ Design & Produce Test Cases ของแอปพลิเคชัน 2.ทำรายละเอียดการติดตั้ง Setup Environment Test (UAT & Production) 3..ทำ Test Script เพื่อตรวจ Produce Test Script 4.ทำการสรุปผลการ Test ระบบให้กับผ
- ป.ตรี หรือเทียบเท่า (วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
-ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
เงินเดือน : 15,000-20,000
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 18 ชั่วโมง
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
7. System Administrator
- ดูแลรักษาระบบให้มีความปลอดภัย สามารถทำงานได้ตามปกติ จัดทำ report performance ของ server, ทำแบคอัพ, network monitoring, ตรวจสอบความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับระบบได้, ต้องติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ appli
- 1.อายุระหว่าง 25-35 ปี
-2.มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 18 ชั่วโมง
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
8. Telesales supervisor (ประกันภัย)
- -บริหาร Telesales ประกันภั ตามเงื่อนไขและข้อปฎิบัติของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target sales -บริหารจัดการเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุ สุขภาพ โรคร้า
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
-วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท/เดือน หรือตามประสบการณ์
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 18 ชั่วโมง
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
9. ธุรการฝ่ายขาย(Sale Support)
- 1. จัดทำงานด้านเอกสาร เช่น Report ยอดขาย หรือเอกสารต่างๆ สนับสนุนฝ่ายขาย 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- 1. เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
-2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
เงินเดือน : 12,000-13,000 บาท
บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา 18 ชั่วโมง
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0