logo โลโก้ บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด

บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านไอที ทั้งธุรกิจจำหน่าย และธุรกิจเช่าบริการ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ อาทิเช่น เครื่องพริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุค, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ต, เครื่องอ่านบาร์โค๊ต รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Disk) และอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องฉายภาพ PROJECTOR, เครื่องSCANER, เครื่องสำรองไฟ (UPS), และวัสดุสิ้นเปลืองทางคอมพิวเตอร์ (เทปสำรองข้อมูล เช่น DAT, DLT, LTO TAPE) และวัสดุสิ้นเปลืองทางพริ้นเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์Toner, ผ้าหมึก Ribbon) และอะไหล่เครื่องพริ้นเตอร์เป็นต้น

สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักที่บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ ให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ องค์ภาคเอกชนมีทั้งองค์กรชั้นนำอาทิเช่น เช่นกลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย และกลุ่มอุตสหกรรมทั่วไป รวมถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐ ขณะนี้ทางบริษัท ฯ มีแผนการขยายงานเพิ่มขึ้น จึงต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนหลายอัตราเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท ฯ เพื่อรองรับงานที่ขยายตัวมากขึ้น หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีความขยัน ตั้งใจ มีความมุ่งมั่น อดทน ทุ่มเท มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี รักในงานบริการ และกำลังมองหางานที่ดี มีความมั่นคง รายได้สูงพร้อมสวัสดิการ และมีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพที่แน่นอน ท๋านสามารถติดต่อ และส่งรายละเอียดใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มาตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ที่ตั้ง เลขที่ 346-348 ซอยอ่อนนุช 25 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-7423989, 02-7423998 ติดต่อ คุณวรัญญา
Fax 02-7423699 # 6
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
1. เจ้าหน้าที่ IT HELP DESK....พร้อมเริ่มงานทันที....ด่วนมาก!!
-
- เพศ ชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ การศึกษาระดับปวช. - ปวส สาขา คอมพิวเตอร์ อิเล็คโทรนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : xx,xxx
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
2. เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ปริ้นเตอร์(IT SUPPORT)...รับด่วน พร้อมเริ่มงานทันที!!!
- ดูแล ซ่อมแซม แก้ไข และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์(Printer หากมีประสบการณ์เครื่องยี่ห้อ Kyocera จะพิจารณาเป็นพิเศษ) และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ การศึกษาระดับปวช. - ปวส สาขา คอมพิวเตอร์ อิเล็คโทรนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 2x,xxx
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
3. ช่างเทคนิค (Technical Support)....รับด่วน พร้อมเริ่มงานทันที!!!
- ดูแล ซ่อมแซม แก้ไข และบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร (หากมีประสบการณ์เครื่องยี่ห้อ Kyocera และFujiXerox จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เครื่องคอมพืวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้
- เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิ การศึกษาระดับปวช. - ปวส หรือปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ อิเล็คโทรนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 2×,×××
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
4. SALE EXECUTIVE (พนักงานขาย)...ต้องการด่วน ++++
- นำเสนอขายสินค้า งานบริการของทางบริษัท ฯ และเน้นขายงานโครงการของหน่วยงานรัฐบาล กระทรวง กรม กอง ต่าง ๆ และโคางการของหน่วยงานภาคเอกชน และต้องติดตามงาน ผลการนำเสนอขายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้ากา
- เพศ ชาย /หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิ การศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรื
เงินเดือน : 3x,xxx
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
5. พนักงานขายเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์...ด่วน+++
- 1. หากลุ่มเป้าหมาย(ธุรกิจองค์กรเอกชน และราชการ รัฐวิสหกิจ) ที่น่าสนใจ และมีศักยภาพ เพื่อนำเสนอสินค้า และงานบริการของบริษัท ฯ 2. นำเสนอขาย และเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ ให้กับกลุ่มเป
- เพศ ชาย /หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิ การศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรื
เงินเดือน : 3x,xxx
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
6. Key Account Manager (ด่วน!!!)
-
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
7. Government Project Sale(พนักงานขาย กลุ่มลูกค้าโครงการราชการ)
- ดูแลงานขายสินค้า IT /เครื่องพริ้นเตอร์ /เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องใช้สำนักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงงานบริการของทางบริษัท ฯ ในกลุ่มลูกค้าโครงการราชการ และ ติดตามการผลการนำเสนอขายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที
เงินเดือน : 3x,xxx
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
8. TELE SALE (พนักงานขายประจำ office)...ต้องการด่วน+++
- นำเสนอขายสินค้าหมึกพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์สำนักงาน ผ่านการขายตรง และ Social Media หรือสื่อออนไลน์ ให้กับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานองค์กรเอกชน บริษัท ฯ ห้างร้านต่าง ๆ และหน่วยงานราชการ
- เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 2x,xxx
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
9. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (SALE ADMIN)...รับด่วน!!!
- 1. ติดต่อประสานงาน และหาข้อมูลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายขาย 2. นำเสนอผลิตภันต์ และโปรแกรมส่งเสริมทางการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 3. จัดทำ และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขาย และใบเสนอราคา ใ
- เพศ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เก
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
10. หัวหน้าช่างเทคนิค
- บริหารทีมช่างเทคนิค มีความรู้ และสามารถซ่อมแซม แก้ไข และบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร (ยี่ห้อ KYOCERA จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
- เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
-วุฒิ การศึกษาระดับปวช. - ปวส หรือปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็คโทรนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 3x,xxx
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
11. พนักงานส่งเอกสาร....ด่วน!!!
- จัดส่งเอกสารในพื้นที่เขต กรุงเทพ ฯ ตามที่บริษัท ฯ กำหนด
- ชายอายุ 20 – 35 ปี
- มีจักยานยนต์ และใบขับขี่ เป็นของตัวเอง ถ้าสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน :
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
12. Sale Channel...ต้องการด่วน พร้อมเริ่มงานทันที!!!
- - ขายสินค้าประเภท Printer Supply & Spare part อาทิเช่น หมึกพิมพ์เลเซอร์ ผงหมึกพิมพ์เลเซอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ และอะไหล่เครื่องพิมพ์ เป็นต้น - เน้นขายส่งสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ ปริ
- เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : xx,xxx
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 6 วัน
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
13. เจ้าหน้าที่ Web & Graphic Design for Marketing online ....ต้องการด่วน +++++
- ทางบริษัท ฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานด้าน Web & Graphic Design สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ และ สามารถมาปฎิบัติงานได้ในแถบพื้นที่เขต อ่อนนุช จังหวัด กรุงเทพ ได้(ขอคนที่สามารถเดินทางมาทำงานในพื้นที่ อ่อนนุ
- เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 - 35 ปี
-จบการศึกษา ปวช/ปวส/ปริญญาตรี สาขา Graphic Design หรือ ด้านออกแบบ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่
เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการ
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง 6 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0